W jakich przypadkach można się zdecydować na zwolnienie dyscyplinarne?

Opublikowano: 23.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2019
W jakich przypadkach można się zdecydować na zwolnienie dyscyplinarne?

Chociaż zwolnienie dyscyplinarne to ostateczność, w niektórych sytuacjach stanowi ono jedyne rozwiązanie. Żeby jednak można było z niego skorzystać, muszą być spełnione określone warunki. Dowiedz się, kiedy można rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia i w jaki sposób należy to zrobić, by uniknąć problemów prawnych.

Kiedy można zdecydować się na zwolnienie dyscyplinarne?

Tylko w niektórych przypadkach jest możliwe rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia, czyli zwolnienie dyscyplinarne. Ustawodawca pozwala na to w 3 sytuacjach, opisanych w Kodeksie pracy, czyli wtedy, gdy:

  • dochodzi do ciężkiego naruszenia (poprzez działanie lub zaniechanie) przez zatrudnionego jego podstawowych obowiązków, co wynika z winy umyślnej albo rażącego niedbalstwa, przy uwzględnieniu, jaki wpływ miało to zachowanie na zagrożenie bądź naruszenie interesów pracodawcy.
  • w czasie, w jakim obowiązywała go umowa o pracę, pracownik popełnił przestępstwo, które sprawiło, że nie może on już dłużej pozostawać na zajmowanym stanowisku – warunek: to przestępstwo musi być oczywiste, a najlepiej stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym. W tym drugim przypadku nie będzie wątpliwości, że zatrudniony popełnił zbrodnię lub występek, dlatego nie zaistnieje ryzyko późniejszego uniewinnienia i powrotu do pracy, a także konieczności wypłaty pracownikowi odszkodowania.
  • zatrudniony straci uprawnienia niezbędne do pełnienia obowiązków na obejmowanym przez niego stanowisku, a utrata ta, będzie wynikała z jego winy.

Bez względu na to, który z tych powodów skłania pracodawcę do zerwania umowy bez okresu wypowiedzenia, ma on obowiązek uzasadnienia tej decyzji w dokumencie, w którym informuje o niej pracownika. Uzasadnienie powinno być opisane w czytelny sposób, który nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do przyczyny, jaka wpłynęła na podjęcie takiej decyzji. Jeśli przyczyn jest więcej, każda z nich musi zostać wykazana w oświadczeniu, które pracodawca przekazał pracownikowi.

Jakie terminy obowiązują przy zrywaniu umowy z winy pracownika?

Jeśli pracodawca rozważa zwolnienie dyscyplinarne, nie powinien zwlekać z tą decyzją. Na zerwanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia ma tylko miesiąc. Czas ten liczy się od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o okoliczności stanowiącej przesłankę do tego, by zwolnić pracownika w tym wyjątkowym trybie.

O terminach powinien pamiętać również pracownik. Począwszy od dnia, w którym otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę, ma jedynie 14 dni na to, by zgłosić do sądu żądanie o odszkodowanie albo ponowne przyjęcie do pracy. Dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy decyzję pracodawcy uważa za niesłuszną i bezprawną.

 

Nie jesteś pewien, czy zaistniałe okoliczności pozwalają na zwolnienie dyscyplinarne? Bez względu na to, czy jesteś pracodawcą, czy pracownikiem – omów z nami sytuację, w jakiej się znalazłeś. Chętnie pomożemy Ci znaleźć właściwe rozwiązanie.

 

Przeczytaj także

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Poszukujemy osoby na stanowisko Radca prawny / Adwokat.

... Czytaj więcej
Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia... Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Proszę przyjąć życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt