Sekrety biznesu, czyli o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how

Opublikowano: 07.05.2024
Sekrety biznesu, czyli o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how

Tajemnica przedsiębiorstwa i know-how są istotnymi aktywami dla wielu firm, zapewniając przewagę konkurencyjną i innowacyjność. Jednakże, zapewnienie skutecznej ochrony tych informacji wymaga uwzględnienia odpowiednich aspektów prawnych.

Tajemnica przedsiębiorstwa i know-how – co obejmują?

Tajemnica przedsiębiorstwa obejmuje poufne informacje, takie jak formuły, procesy technologiczne, metody produkcyjne, strategie marketingowe czy listy klientów, które mają wartość gospodarczą ze względu na ich poufność. Know-how natomiast odnosi się do praktycznej wiedzy, doświadczenia i umiejętności wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej, które nie są powszechnie znane czy łatwo dostępne.

W praktyce należy stwierdzić, że know-how jest co prawda zagadnieniem odrębnym, aczkolwiek stanowi ono jeden z elementów „tajemnic przedsiębiorstwa”.

Podstawy prawne ochrony

Zarówno know-how, jak i tajemnice przedsiębiorstwa w ogólności podlegają ochronie prawnej stosownie do ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która działania takie jak ujawnianie, wykorzystywanie czy pozyskiwanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – klasyfikuje jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Ponadto, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how opiera się również na różnych instrumentach prawnych, takich jak umowy o zachowanie poufności (tzw. NDA) oraz przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, o których więcej możesz przeczytać TUTAJ.

Na jaką ochronę możemy liczyć?

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa chroni informacje przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy przekazaniem osobom trzecim. Ochrona ta, w zależności od jej ukształtowania w danym stosunku prawnym, może obejmować również zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych, takich jak ograniczony dostęp do danych czy zabezpieczenia komputerowe.

Wygaśnięcie tajemnicy przedsiębiorstwa

Ustawa nie określa czasu, przez który elementy, takie jak szczególne informacje, formuły czy strategie biznesowe stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Są one nimi, dopóki istnieją przesłanki o tym świadczące:

  • stanowią dla firmy wartość gospodarczą,
  • nie są one powszechnie znane oraz łatwo dostępne,
  • firma podjęła odpowiednie kroki w celu ochrony ich tajemnicy.

Utrata jednej z tych cech powoduje zaprzestanie bycia tajemnicą przedsiębiorstwa. Szczególnie ważny jest podpunkt drugi, ponieważ do ujawnienia wiadomości może dojść w wyniku niezależnego odkrycia przez inny podmiot lub przez wytworzenie, obserwacje, badanie czy nawet rozłożenie na części oraz testowanie przedmiotu dostępnego publicznie.

Konsekwencje naruszeń

Naruszenie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać zapłaty odszkodowania za poniesioną szkodę, zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, złożenia oświadczenia o ustalonej treści czy wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how jest kluczowym elementem strategii biznesowej wielu firm. Skuteczne zastosowanie odpowiednich środków prawnych oraz umów o zachowanie poufności jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania konkurencyjności na rynku. Wprowadzenie klarownych zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa jest nie tylko kwestią prawną, ale także strategiczną dla sukcesu przedsiębiorstwa.

Nie wiesz, jak wdrożyć ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how w swojej firmie? Skontaktuj się z nami, pomożemy ochronić Twoje przedsiębiorstwo.

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Cieszymy się, że możemy zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie – Dzień Otwarty naszej kancelarii,... Czytaj więcej

5 wyzwań organizacyjnych polskiej branży przemysłowej

5 wyzwań organizacyjnych polskiej branży przemysłowej

Poznaj kluczowe wyzwania, przed którymi stoi polska branża przemysłowa!

... Czytaj więcej
Umowy dzierżawy gruntu pod budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych – dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii prawnej?

Umowy dzierżawy gruntu pod budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych – dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii prawnej?

Wraz z rosnącym zainteresowaniem inwestorów pojawia się jednak szereg wyzwań prawnych związanych z dzierżawą... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt