Uzyskaj 20% zniżki na usługi prawne dla Twojej firmy – regulamin akcji

Opublikowano: 15.04.2024
Uzyskaj 20% zniżki na usługi prawne dla Twojej firmy – regulamin akcji

Regulamin akcji promocyjnej dla przedsiębiorstw przemysłowych „-20% dla przemysłu”.

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady preferencyjnego nabywania Usług prawnych Organizatora i wiążą każdego Uczestnika Akcji
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53-324) przy al. gen. Józefa Hallera 78/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000996056, REGON: 523354173, NIP: 8943196676 (dalej „Organizator”).

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Akcja Promocyjna – przygotowana przez Organizatora oferta Usług prawnych, dostępna na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem: „-20% DLA PRZEMYSŁU”.
 2. Usługi prawne – Porady prawne świadczone przez pracowników i współpracowników Organizatora na rzecz Przedsiębiorstw Przemysłowych.
 3. Uczestnik Akcji Promocyjnej – przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalności gospodarczą, spółki cywilne lub spółki prawa handlowego, polskie lub zagraniczne, akceptują zasady Akcji Promocyjnej określone niniejszym Regulaminem.
 4. Voucher – dokument uprawniający jego posiadacza do skorzystania z Akcji Promocyjnej.

§ 3

 1. Akcja Promocyjna trwa od 15 kwietnia 2024 r. do 30 września 2024 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania zakładanej przez Organizatora ilości Usług prawnych.
 2. W przypadku wyczerpania się ilości Usług prawnych, Akcja Promocyjna zostanie zakończona a informacja o tym pojawi się na profilu Facebook Organizatora.

§ 4

 1. Warunkami skorzystania przez Uczestnika Akcji Promocyjnej z Akcji Promocyjnej jest:
  1. otrzymanie Vouchera od Organizatora w ramach wydarzeń – targi, konferencje, szkolenia, itp.
  2. poinformowanie Organizatora o chęci udziału w Akcji Promocyjnej i podanie hasła z Vouchera przed umówieniem Usługi prawnej,
  3. skorzystanie z Usługi prawnej w okresie obowiązywania niniejszej Akcji Promocyjnej,
  4. okazanie Organizatorowi Vouchera przed rozpoczęciem Usługi prawnej.
 2. Akcja Promocyjna obejmuje świadczenie Usługi prawnej do 2 godzin na preferencyjnych warunkach. Cena Usługi prawnej zostanie obniżona o 20%. Standardowa stawka Usług prawnych świadczonych przez Organizatora wynosi co najmniej 350 zł netto za godzinę.
 3. Uczestnik Akcji Promocyjnej może żądać obniżki ceny na Usługi prawne tylko jeden raz i tylko w okresie niniejszej Akcji
 4. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo nie zaś obowiązek skorzystania z Akcji Brak zgłoszenia chęci skorzystania z Akcji Promocyjnej przed umówieniem Usługi prawnej oznacza, iż Uczestnik zaniechał prawa skorzystania z Akcji Promocyjnej w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą rozpoczęciem Usługi prawnej traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Akcji Promocyjnej w odniesieniu do danej Usługi prawnej.

§ 5

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny na stronie tcrp.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie zapytania, w tym co do objęcia określonych Usług prawnych niniejszą Akcją Promocyjną, powinny być kierowane pod adres: sekretariat@tcrp.pl
 3. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej zobowiązany jest skierować do Organizatora na adres: sekretariat@tcrp.pl w terminie 7 dni od dnia
 4. Organizator poinformuje o zmianach Regulaminu poprzez komunikat na profilu Facebook.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2024 r.

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Jak uprościć procedury w swojej firmie?

Jak uprościć procedury w swojej firmie?

Zbyt skomplikowane procedury są trudne do zrozumienia dla pracowników, którzy nie wiedzą, jak postępować... Czytaj więcej

RODO w firmie może być proste

RODO w firmie może być proste

Ochrona danych osobowych staje się coraz bardziej kluczową kwestią dla wszystkich firm, niezależnie od ich... Czytaj więcej

Sekrety biznesu, czyli o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how

Sekrety biznesu, czyli o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how

Tajemnica przedsiębiorstwa i know-how są istotnymi aktywami dla wielu firm, zapewniając przewagę konkurencyjną... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt