Dlaczego nowa konstytucja internetu jest ważna dla przedsiębiorców?

Opublikowano: 06.02.2024
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2024
Dlaczego nowa konstytucja internetu jest ważna dla przedsiębiorców?

17 lutego 2024 r. wchodzi w życie Akt o Usługach Cyfrowych (DSA – digital service act), potocznie określany konstytucją internetu. Dotyczy on dostawców usług pośrednich, zarówno mających siedzibę w UE, jak i poza nią, którzy dostarczają usługi do krajów UE. Przynosi on przełomowe zmiany w trzech kluczowych obszarach: zwalczaniu nielegalnych treści, bezpieczeństwie handlu elektronicznego i transparentności reklamy.

DSA nakłada szczególny zakresu obowiązków na bardzo duże platformy internetowe, takie jak Facebook czy Google, podkreślając konieczność ochrony użytkowników przed nielegalnymi treściami. Rozporządzenie unijne dotyczy jednak również „mniejszych” dostawców usług pośrednich, takich jak niektóre platformy i sklepy internetowe.

Walka z mową nienawiści przy ochronie wolności wypowiedzi

Regulacje wprowadzają nowe mechanizmy umożliwiające użytkownikom odwołanie się od decyzji o usunięciu treści uznanej za naruszającą zasady. Dzięki temu w założeniu usuwanych będzie więcej treści nielegalnych przy jednoczesnej ochronie prawa do wolności wypowiedzi użytkowników.

Ponadto, DSA stawia na szybkie reagowanie w przypadku pojawienia się nielegalnych treści, z zachętą do współpracy z zaufanymi podmiotami sygnalizującymi.

Reklama w internecie bezpieczniejsza dla użytkownika

W obszarze reklamy internetowej DSA wprowadza środki mające na celu ochronę odbiorców, zakazując kierowania reklam do osób nieletnich i ograniczając reklamę behawioralną. Ustala również konkretne wymogi dotyczące informacji zawartych w reklamie.

Nowe przepisy powołują także nowe organy, takie jak Koordynator ds. Usług Cyfrowych na szczeblu krajowym i Rada ds. Usług Cyfrowych na szczeblu unijnym. Akt o Usługach Cyfrowych przynosi istotne zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni internetowej, stwarzając bezpieczniejszą przestrzeń dla odbiorców oraz nowe wymogi dla dostawców usług.

Konsekwencje, jakie przyniesie DSA dla przedsiębiorców

Akt o Usługach Cyfrowych w największym stopniu wpływa na największych dostawców usług pośrednich takich jak Google, Facebook czy Instagram, nakładając na nie najwięcej obowiązków oraz sankcji za ich nieprzestrzeganie. Jednak przedsiębiorcy działający w Internecie, świadczący usługi pośrednie w ramach prowadzenia platform lub sklepów internetowych (w tym aplikacji) również muszą dostosować się do nowych przepisów. Oto najważniejsze z obowiązków spoczywających na mikro i małych przedsiębiorcach:

I. Punkt kontaktowy

Dostawcy usług pośrednich zobowiązani są do wyznaczenia jednego punktu kontaktowego, który umożliwi odbiorcom usługi bezpośrednią i szybką komunikację z dostawcą usługi. Ten punkt kontaktowy powinien być dostępny drogą elektroniczną i zapewniać przyjazny dla użytkownika sposób komunikacji. To oznacza, że użytkownicy powinni mieć łatwy dostęp do informacji kontaktowych, a sama procedura kontaktowania się z dostawcą powinna być intuicyjna i efektywna.

II. Warunki świadczenia usług (regulamin)

Dostawcy usług pośrednich muszą zadbać o warunki świadczenia usług, czyli regulamin, który określa zasady korzystania z platformy. W ramach tego regulaminu należy szczegółowo zdefiniować:

  1. Niedopuszczalne treści: określenie treści, których zamieszczanie jest zabronione na platformie – takich jak treści nielegalne, dyskryminacyjne czy fake news’y.
  2. Moderacja treści: wskazanie zasad i procedur moderacji treści na platformie, w tym kryteriów usunięcia lub zawieszenia treści użytkowników.
  3. Algorytmiczne podejmowanie decyzji: jeśli platforma korzysta z algorytmów do personalizacji treści lub podejmowania decyzji dotyczących wyświetlania, dostawca usług powinien jasno określić zasady działania tych algorytmów.
  4. Zmiany warunków korzystania: procedury i zasady dotyczące zmiany warunków korzystania z usług, w tym informacje o terminach wdrożenia zmian, a także prawo użytkowników do akceptacji lub odmowy nowych warunków.

III. Mechanizm zgłoszeń dotyczący nielegalnych treści

Dostawcy usług pośrednich muszą wdrożyć skuteczny mechanizm zgłaszania nielegalnych treści. To obejmuje stworzenie formularza zgłoszeniowego, który umożliwia użytkownikom i innym zainteresowanym stronom składanie informacji o treściach uznanych za nielegalne. Dodatkowo, konieczne jest wprowadzenie procedury rozpatrywania tych zgłoszeń, w celu szybkiego i skutecznego usuwania niezgodnych z prawem treści.

IV. Mechanizm odwołania się użytkownika

Dostawcy usług pośrednich muszą dostarczyć prosty mechanizm odwołania się dla użytkowników lub zgłaszających treści. Taki mechanizm powinien umożliwiać użytkownikom składanie odwołań od decyzji dostawcy, zwłaszcza w przypadku usunięcia treści lub nałożenia innych sankcji na użytkownika. Procedury odwoławcze powinny być łatwo dostępne, zrozumiałe i skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić uczciwe rozpatrzenie sprawy.

Zmiany na lepsze?

Niewątpliwie Akt o Usługach Cyfrowych poprawi bezpieczeństwo użytkowników w internecie, uskuteczniając walkę z mową nienawiści oraz jasność przekazów reklamowych. Jednak dla przedsiębiorców prowadzących swoje działalności w Internecie może on wiązać się z dodatkowymi zadaniami oraz potencjalnymi karami za brak przestrzegania nowych zapisów.

Pierwsze problemy pojawiają się już przy konieczności zdeterminowania czy dany przedsiębiorca został objęty zakresem rozporządzenia. Celem dostosowania działalności do obowiązujących przepisów, przedsiębiorcy prowadzący platformy i sklepy internetowe powinni jak najszybciej skonsultować się z profesjonalistą prawnym, aby ustalić zakres koniecznych zmian oraz dokładnie zrozumieć, w jaki sposób te zmiany regulacyjne mogą wpłynąć na konkretne operacje i strategie ich działalności.

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Cienka kapitalizacja w spółce z o.o.

Cienka kapitalizacja w spółce z o.o.

Często wspólnicy udzielają spółce pożyczek, aby ją dofinansować. Udzielanie pożyczek powinno być jednak... Czytaj więcej

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Cieszymy się, że możemy zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie – Dzień Otwarty naszej kancelarii,... Czytaj więcej

5 wyzwań organizacyjnych polskiej branży przemysłowej

5 wyzwań organizacyjnych polskiej branży przemysłowej

Poznaj kluczowe wyzwania, przed którymi stoi polska branża przemysłowa!

... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt