Kolejne nieruchomości „znikną” z rynku?

Opublikowano: 28.09.2023
Kolejne nieruchomości „znikną” z rynku?

Choć wydawać by się mogło, że zmiana przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze nie wpłynie na ruch na rynku nieruchomości, to jednak, wbrew przewidywaniom, planowane ograniczenia wprowadzone ostatnią nowelą (podpisaną przez Prezydenta), która czeka na wejście w życie, dotkną wielu zainteresowanych inwestowaniem środków na rynku nieruchomości.

Ostatnie zmiany legislacyjne mogą bowiem doprowadzić do uniemożliwienia wznoszenia budynków na gruncie, pod którego powierzchnią znajdują się strategiczne złoża.

Zgodnie z wprowadzonym art. 94a ust. 5 do ustawy prawo geologiczne i górnicze, uznanie złoża kopaliny za złoże strategiczne następuje, jeżeli ze względu na stan zagospodarowania terenu istnieje dostęp do złoża oraz:

  1. złoże kopaliny ma podstawowe znaczenie dla gospodarki kraju lub dla interesu surowcowego państwa lub
  2. złoże kopaliny ma ponadprzeciętną dla danej kopaliny wielkość zasobów lub
  3. kopalina znajdująca się w złożu odznacza się unikalnymi parametrami.

Wpływ zmian na rynek nieruchomości

Użycie przez ustawodawcę tak dalece ogólnikowych stwierdzeń, w konsekwencji może doprowadzić do kuriozalnych sytuacji, gdy przy braku faktycznych planów wydobycia w określonym miejscu, niemożliwym stanie się wybudowanie jednorodzinnego domu na własnej działce.

Dlaczego niemożliwym? Na skutek uprawnień przyznanych ministrowi, który może nałożyć na gminę obowiązek wprowadzenia zakazu trwałej zabudowy lub zakazu innego zagospodarowania wyznaczonego obszaru złoża strategicznego w sposób, który wyłączyłby możliwość zagospodarowania tego złoża. W takim wypadku nie będzie istotne, co wynika z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy też, jaka jest struktura właścicielska.

Już teraz, osoby poszukujące nieruchomości z myślą o przyszłej zabudowie, muszą uważnie przyjrzeć się ostatniej nowelizacji. Najlepiej, celem uniknięcia niepotrzebnego stresu – sprawę zawczasu skonsultować z prawnikiem.

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Facebook Instagram Linkedin Youtube

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Od pracodawcy nie tylko okulary

Od pracodawcy nie tylko okulary

Nowelizacja przepisów z zakresu BHP nakłada nowe obowiązki na pracodawców. Zmiana przepisów wprowadza liczne... Czytaj więcej

W 15 minut sprawdź poziom ryzyka prawnego w swojej firmie

W 15 minut sprawdź poziom ryzyka prawnego w swojej firmie

Sprawdź, czy Twoja firma działa zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez ustawodawcę w obrębie prawa pracy.... Czytaj więcej

Pierwsze wydanie biuletynu Kancelarii

Pierwsze wydanie biuletynu Kancelarii

Z radością informujemy, że wydaliśmy pierwszą edycję biuletynu naszej Kancelarii! Biuletyn będzie publikowany... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt