Istotne zmiany w planowaniu przestrzennym: Jak nowe regulacje wpłyną na inwestycje przedsiębiorców?

Opublikowano: 19.03.2024
Istotne zmiany w planowaniu przestrzennym: Jak nowe regulacje wpłyną na inwestycje przedsiębiorców?

Ostatnie modyfikacje ustawy dotyczącej planowania i zagospodarowania przestrzennego spowodowały znaczące zmiany, co wywołało wiele dyskusji wśród przedsiębiorców, którzy planują zmienić przeznaczenie terenów pod swoje inwestycje.

Jakie będą skutki tych zmian dla Twoich inwestycji?

Nowe przepisy nakładają obowiązek na władze lokalne przyjęcia planów ogólnych gminy, które zastąpią dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Od 1 stycznia 2026 roku decyzje dotyczące warunków zabudowy nie będą mogły być wydane dla obszarów, dla których gminy nie uchwalą planu ogólnego gminy.

Do czasu ich przyjęcia inwestycje będą mogły być realizowane zgodnie z dotychczasową praktyką – na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (jeśli zostały uchwalone) lub na podstawie uprzednio wydanych decyzji o warunkach zabudowy (do 31 grudnia 2025 roku).

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zachowują moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 roku. Dla przedsiębiorców oznacza to, że od 1 stycznia 2026 roku decyzje dotyczące warunków zabudowy będą mogły być wydane wyłącznie na podstawie planu ogólnego gminy.

Czy to stanowi problem dla przedsiębiorców?

TAK.

Brak ustalonego terminu na wprowadzenie planu ogólnego oraz brak sankcji dla gmin za opóźnienia w jego utworzeniu do końca grudnia 2025 roku może skutkować tym, że niektóre nieruchomości nie będą objęte lokalnym prawem pozwalającym na zmianę przeznaczenia gruntów, które umożliwiałoby inwestycje przedsiębiorcom.

Konsekwencją tego może być sytuacja, w której przedsiębiorca będzie zmuszony czekać z rozpoczęciem działań inwestycyjnych do momentu wydania odpowiednich aktów przez gminę.

Dodatkowo, ustawodawca wprowadził kolejny wymóg, aby tereny, na których przedsiębiorcy ubiegają się o warunki zabudowy w oparciu o plan ogólny gminy, znajdowały się w obszarze uzupełnienia zabudowy. Niemniej jednak decyzja o wyznaczeniu tego obszaru nie jest obowiązkowym elementem planów ogólnych ustalanych przez gminy.

Dla przedsiębiorcy może to oznaczać, że interesującego go tereny, mogą nie znajdować się w obszarze uzupełnienia zabudowy, co wykluczy je z działań inwestycyjnych.

Taka sytuacja może również skutkować gwałtownym wzrostem cen nieruchomości objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

WAŻNE!

Warto pamiętać o czasowej blokadzie dokonywania bieżących zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bowiem plan miejscowy lub jego zmiana może zostać sporządzony w trakcie sporządzania planu ogólnego albo jego zmiany, lecz w takim przypadku uchwalenie planu miejscowego albo jego zmiana może nastąpić najwcześniej po upływie terminu na wydanie przez wojewodę rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego uchwały w sprawie planu ogólnego albo jego zmiany.

W przypadku obaw o realizacje swoich przyszłych inwestycji, najlepiej zgłosić się do specjalistów od prawa nieruchomości, którzy zweryfikują, czy obawy są słuszne i pomogą wyznaczyć najlepszy plan działania, aby uniknąć problemów mogących wstrzymać planowane inwestycje.

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Acquisition of industrial real estate by a foreigner – how to obtain a permit?

Acquisition of industrial real estate by a foreigner – how to obtain a permit?

The procedure for acquiring real estate in Poland for foreigners from outside the European Economic Area is... Czytaj więcej

Zakup nieruchomości przemysłowej przez cudzoziemca – jak uzyskać zezwolenie?

Zakup nieruchomości przemysłowej przez cudzoziemca – jak uzyskać zezwolenie?

Procedura nabycia nieruchomości na terenie Polski dla cudzoziemców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego... Czytaj więcej

Jak zaradzić gwałtownemu wzrostowi opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Jak zaradzić gwałtownemu wzrostowi opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Jeżeli użytkownicy wieczyści nie zareagują od razu, opłaty w nowej wysokości będą obowiązywać przez... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt