Jak zaradzić gwałtownemu wzrostowi opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Opublikowano: 22.12.2023
Jak zaradzić gwałtownemu wzrostowi opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Wraz z końcem roku do użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych trafiają pisma od Gmin wypowiadające dotychczasową stawkę opłaty rocznej. Użytkownicy są wstrząśnięci wzrostami. Od przyszłego roku stawki osiągną nawet kilkusetprocentowe podwyżki.

Jeżeli użytkownicy wieczyści nie zareagują od razu, opłaty w nowej wysokości będą obowiązywać przez kolejne 3 lata.

Co to jest opłata roczna?

Opłaty roczne pobierane są przez właściciela nieruchomości za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste. Wnoszone są przez użytkowników wieczystych przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Ich wysokość uzależniona jest od dwóch czynników:

  • przeznaczenia nieruchomości,
  • wartości nieruchomości.

O ile przeznaczenie nieruchomości zwykle się nie zmienia, o tyle już wartość nieruchomości, odpowiadając na koniunkturę na rynku, podlega ciągłym modyfikacjom.

Aktualizacja opłaty rocznej

W związku ze wzrostem wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, Gminy korzystają z możliwości aktualizacji opłaty rocznej. W tym celu zlecają rzeczoznawcom majątkowym sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości. Wskazana w nich wartość nieruchomości, stanowi kwotę bazową do wyliczenia wysokości opłaty rocznej.

Obrona przed podniesioną opłatą – czyli wniosek o ustalenie

Sam fakt otrzymania wypowiedzenia dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste nie przesądza o jej końcowej wysokości.

Użytkownicy wieczyści mogą bowiem złożyć wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest:

  • nieuzasadniona (np. została dokonana w nieodpowiedniej formie),
  • uzasadniona, lecz w innej wysokości (gdyż wartość wskazana w wycenie nieruchomości nie odpowiada rzeczywistej wartości).

Na złożenie wniosku o ustalenie, użytkownicy wieczyści mają tylko 30 dni od otrzymania wypowiedzenia. Oznacza to, że muszą się spieszyć, jeżeli chcą uniknąć wnoszenia opłaty w wyższej wysokości.

A podstaw do kwestionowania wysokości opłaty jest sporo:

  • wypowiedzenia mają często błędy formalne,
  • wartość nieruchomości w operatach szacunkowych jest niejednokrotnie zawyżona,
  • na czas postępowania użytkownik wnosi opłatę w dotychczasowej wysokości.

Często to niuanse dają podstawę do skutecznego podważenia otrzymanego wypowiedzenia, dlatego tak ważnym jest, by zawczasu skonsultować sprawę ze specjalistą. Istotne jest również, by kancelaria, której zlecono weryfikację otrzymanego pisma, korzystała z pomocy rzeczoznawców majątkowych, którzy zweryfikują operat szacunkowy. Z uwagi na konieczność dotrzymania 30-dniowego terminu na wniesienie wniosku, niezwykle istotnym jest szybkie i sprawne działanie. 

Nasza kancelaria zajmuje się obsługą takich spraw kompleksowo. Współpracujemy przy ich realizacji z doświadczonymi rzeczoznawcami majątkowymi, którzy fachowym okiem analizują przesłane operaty szacunkowe.

Zachęcamy do kontaktu z kancelarią – zespół doświadczonych prawników chętnie odpowie na Państwa pytania oraz zajmie się, na Państwa zlecenie, prowadzeniem sprawy.

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Odrolnienie działki – etap drugi, czyli wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Odrolnienie działki – etap drugi, czyli wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

W poprzednim artykule przedstawiliśmy pierwszy krok, który należy podjąć, aby „odrolnić” działkę... Czytaj więcej

Odrolnienie działki – etap pierwszy, czyli zmiana przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Odrolnienie działki – etap pierwszy, czyli zmiana przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Przeznaczenie działki ma duże znaczenie dla przedsiębiorcy. Jeżeli działka, na której planujemy inwestycję,... Czytaj więcej

Decyzja o warunkach zabudowy dla nieruchomości przemysłowych

Decyzja o warunkach zabudowy dla nieruchomości przemysłowych

Planując inwestycję na terenie, dla którego nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt