Gwarancja maszyny przemysłowej

Opublikowano: 15.01.2024
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024
Gwarancja maszyny przemysłowej

Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem sprzedawcy lub producenta (gwaranta) do naprawy lub wymiany towaru, jeśli okaże się on wadliwy w czasie obowiązywania gwarancji. Wszystkie warunki gwarancji, w tym zakres i czas jej obowiązywania, ustala gwarant. Gwarancja jest szczególnie istotna przy zakupie skomplikowanych i zazwyczaj drogich maszyn przemysłowych.

Gwarancja kluczowa przy zakupie maszyny

Przy zawieraniu umowy na zakup maszyny należy sprawdzić, czy została ona objęta gwarancją. Podświadomie może się wydawać, że niemożliwe jest, aby maszyna przemysłowa nie była objęta gwarancją, jednak takie sytuacje się zdarzają i mogą prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Jeżeli na maszynę została udzielona gwarancja, należy sprawdzić podstawowe kwestie z nią związane, aby w chwili zgłoszenia reklamacji nie okazało się, że gwarancja już nie obowiązuje lub jej zakres jest ograniczony.

Na wstępie warto sprawdzić czas, na jaki została udzielona gwarancja oraz jaki zakres wad obejmuje. To gwarant wyznacza czas jej obowiązywania, zakres napraw i wszelkie wyłączenia. Warto zatem sprawdzić, czy rzeczy, o które najbardziej się obawiamy przy użytkowaniu maszyny są nią objęte.

Następnie zalecamy sprawdzenie, czy w gwarancji został określony termin na dokonanie przez gwaranta naprawy lub wymiany maszyny na wolną od wad. Może on być na tyle odległy, że oczekiwanie na zrealizowanie przez gwaranta obowiązków gwarancyjnych będzie się wiązać ze znacznymi stratami finansowymi w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem maszyny, bądź jej całkowitym wyłączeniem.

Dodatkowo warto sprawdzić, jakie są konsekwencje w sytuacji, gdy gwarant jeszcze bardziej uszkodzi maszynę podczas próby jej naprawy. Kluczowa jest wtedy kwestia, kto odpowiada za nowo powstałe szkody i na jakich zasadach.

Konsekwencje nieprecyzyjnej gwarancji

W gwarancji często nie ma zapisu wskazującego na skutki niewywiązania się z obowiązku naprawy bądź wymiany maszyny na wolną od wad w terminie przez gwaranta. Konsekwencją powyższego mogą być opóźnienia w wymianie lub naprawie maszyny.

Może zdarzyć, że po zakupie maszyny nieświadomie nie przestrzegamy warunków udzielonej nam gwarancji, co skutkować będzie jej utratą i późniejszym dokonaniem napraw, już na koszt kupującego, pomimo że termin, na jaki została pierwotnie udzielona gwarancja nadal obowiązuje.

Niestety to nie koniec problemów, jakie mogą wystąpić w związku z niezapoznaniem się z dokumentem gwarancyjnym.

Również często spotkać można się z ograniczonymi obowiązkami gwaranta, czyli sytuacji, w której zakres gwarancji jest zawężony tylko do naprawy poszczególnych części czy podzespołów.

WAŻNE! Zgodnie z artykułem 581 kodeksu cywilnego, jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do wymienionej części.

A co z rękojmią?

Oczywiście jako podstawę złożenia reklamacji możemy wskazać również rękojmię. Jednak rękojmia, a gwarancja to dwie różne podstawy do złożenia reklamacji. Do głównych różnic pomiędzy nimi możemy zaliczyć między innymi fakt, iż rękojmia jest obowiązkowa, a udzielenie gwarancji dobrowolne. Dodatkowo okres obowiązywania rękojmi jest ustawowo określony i wynosi 2 lata, natomiast w przypadku gwarancji zależy on od woli gwaranta i może być dłuższy.

UWAGA! Korzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji nie wpływa na zobowiązania sprzedawcy wynikające z rękojmi. Oznacza to, że jeśli roszczenie zgłoszone na podstawie gwarancji zostanie rozpatrzone na niekorzyść kupującego, tę samą usterkę maszyny możemy zgłosić na podstawie rękojmi. Co więcej, jeżeli wada maszyny zgłoszona zostanie zgodnie z oświadczeniem gwarancyjnym, zawieszeniu ulegnie bieg terminu na skorzystanie z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi.

Przedstawione informacje są jedynie częścią skomplikowanej procedury gwarancyjnej. Dokonując zakupu maszyny przemysłowej, warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy przeanalizują każdy zapis umowy, w tym dokumenty związane z gwarancją.  

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rękojmi w związku z zakupem wadliwej maszyny przemysłowej, już teraz możesz przeczytać nasz artykuł TUTAJ.

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Zakup maszyny przemysłowej, kto odpowiada za montaż nowej maszyny?

Zakup maszyny przemysłowej, kto odpowiada za montaż nowej maszyny?

Kwestia odpowiedzialności za montaż jest istotnym aspektem, który wymaga jasnego uregulowania już podczas... Czytaj więcej

Leasing maszyn – to musisz o nim wiedzieć

Leasing maszyn – to musisz o nim wiedzieć

Leasing maszyn stał się popularną opcją finansowania dla wielu przedsiębiorstw w branży przemysłowej.... Czytaj więcej

Bezpieczeństwo maszyn przemysłowych a wymogi prawne: krytyczna ocena zgodności i konsekwencje naruszeń

Bezpieczeństwo maszyn przemysłowych a wymogi prawne: krytyczna ocena zgodności i konsekwencje naruszeń

Zapewnienie bezpieczeństwa maszyn wiąże się z surowymi wymogami prawno-technicznymi, których przestrzeganie... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt