Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to bardzo szerokie pojęcie, które zyskuje coraz bardziej na popularności w Polsce.

Można je zdefiniować jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie w kluczowych obszarach. Nie jest to jedyna definicja tego pojęcia. Można ją natomiast uprosić wskazując, że jest to pewien zbiór praktyk i standardów stosowanych przez firmy w celu m.in. ochrony praw człowieka, środowiska i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Najbardziej powszechne wytyczne z zakresu CSR prezentuje norma ISO 26000, która mówi o przejrzystych i etycznych zachowaniach organizacji w siedmiu obszarach:

  • prawa człowieka np. udzielanie pomocy w działaniach niezgodnych z prawem, rozpatrywanie skarg, walka z dyskryminacją, fundamentalne zasady i prawa w pracy;
  • praktyki z zakresu pracy np. ochrona socjalna, dialog społeczny, BHP, szkolenia w miejscu pracy;
  • środowisko np. zapobieganie zanieczyszczeniom;
  • uczciwe praktyki operacyjne np. przeciwdziałanie korupcji, uczciwa konkurencja;
  • zagadnienia konsumenckie np. uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne informacje;
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej np. edukacja i kultura, czy tworzenie miejsc pracy.

Narzędzie CSR, które ma największy wpływ na mniejszych i średnich przedsiębiorców to tzw. zarządzanie łańcuchem dostaw czyli stosowanie przez daną firmę zasad odpowiedzialności biznesu na każdym etapie dostaw.

Na czym to polega?

Duże firmy, które wdrożyły narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu wymagają od swoich kontrahentów i dostawców aby i oni działali zgodnie z tymi samymi wartościami i zasadami oraz wprowadzili podobne narzędzia. Oznacza to, że aby nawiązać relacje biznesowe z firmą, która posługuje się narzędziami CSR, sami musimy je wprowadzić. Taka firma przed zawarciem jakiejkolwiek umowy z nami, dokona odpowiedniego audytu, w celu weryfikacji czy spełniamy określone standardy. W ten sposób promowane są działania na rzecz odpowiedzialnego biznesu.

Z tego względu rekomendujemy wszystkim klientom, aby stopniowo i systematycznie wprowadzały podstawowe narzędzia CSR takie jak kodeksy etyczne, kodeksy dostawców, procedury wewnętrznych postępowań w przypadku skarg i naruszeń czy mobbingu.

Dzięki temu sposób zarządzania firmą uwzględnia w większym stopniu interesy społeczne, aspekty środowiskowe i relacje z pracownikami. Przyczynia się to do kształtowania zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego firmy, oraz umocnienia jej pozycji na rynku. Należy pamiętać, że coraz częściej o sukcesie przedsiębiorstwa decyduje jego wizerunek zbudowany w oparciu o wartości etyczne oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Dodatkowo efektem tego rodzaju działań jest stworzenie przyjaznego, bezpiecznego miejsca pracy, co może zainteresować potencjalnych wartościowych kandydatów do pracy.

Przeczytaj także

Można zmniejszyć ryzyko podpisania kontraktu

Można zmniejszyć ryzyko podpisania kontraktu

Zabezpieczenie własnych interesów oraz uniknięcie niepotrzebnych sporów to główne cele zawieranych umów... Czytaj więcej

Jak się przygotować do przyjęcia firmy wnoszonej aportem?

Jak się przygotować do przyjęcia firmy wnoszonej aportem?

Aport stanowi wkład wspólnika do spółki na pokrycie udziałów w kapitale. Przedmiotem aportu może być... Czytaj więcej

Kto odpowiada za zaginioną przesyłkę – przewoźnik czy jego podwykonawca? – nowy artykuł w Rzeczpospolitej

Kto odpowiada za zaginioną przesyłkę – przewoźnik czy jego podwykonawca? – nowy artykuł w Rzeczpospolitej

Miło nam poinformować, że artykuł radcy prawnej Malwiny Rączki i asystentki radcy prawnego Aleksandry Wojnarowicz... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt