Language: Polish English German

Zasady współpracy

Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński szczególny nacisk kładzie na elastyczne formuły współpracy z Klientami.

Stawiamy na profesjonalną, spójną i konsekwentnie prowadzoną obsługę prawną - klucz do sprawnego funkcjonowania każdej firmy.

W zależności od preferencji i wygody Klienta, oferujemy poniższe sposoby rozliczeń za świadczone usługi:

Każdy ze sposobów jest omawiany na początku współpracy, dobieramy go wspólnie z Klientem. Przy każdej współpracy przyznajemy Koordynatora – doświadczonego radcę prawnego lub adwokata. Kieruje on zadaniami i w przypadku potrzeby konsultuje specjalistyczne kwestie z ekspertami Kancelarii. Co miesiąc przedstawiany jest raport z przeprowadzonych prac i osiągniętych celów.

Wynagrodzenie kwotowe

Taką formę wynagrodzenia proponujemy Klientom, którzy zwracają się do naszej Kancelarii z typowymi sprawami. Zaletą tego rozwiązania jest dla Klienta pewność i niezmienność budżetu jeszcze przed podjęciem czynności przez Kancelarię. Wysokość wynagrodzenia ustalamy szacując niezbędny nakład pracy Kancelarii, analizując charakter, czas potrzebny na zamknięcie i stopień skomplikowania danego przypadku lub poprowadzenie postępowania. Rekomendujemy taką formułę współpracy np. przy poprowadzeniu procesu w danej instancji, zleceniu przygotowania opinii, zbadania stanu nieruchomości, weryfikacji umowy, przygotowaniu dokumentów czy założeniu spółki.

Wynagrodzenie godzinowe

Taką formę wynagrodzenia proponujemy Klientom, którzy rozpoczynają współpracę z naszą Kancelarią lub nie chcą zaciągać stałego zobowiązania. Takie rozwiązanie sprawdza się również w sprawach o dużym stopniu skomplikowania, gdy nie sposób z góry określić nakładu pracy i wymaganego czasu, by właściwie poprowadzić sprawę. Zaletą tego rozwiązania jest pewność Klienta, że płatność jest za wykonaną pracę, w przeliczeniu na ilość niezbędnych godzin. Wysokość wynagrodzenia ustalamy jako jednolitą stawkę za godzinę pracy radcy prawnego bądź adwokata. W toku współpracy na bieżąco informujemy o podejmowanych działaniach, raportując ilość godzin pracy. Rozliczenie następuje na podstawie szczegółowego zestawienia czynności i poświęconego czasu. Otrzymanie przez Klienta takiego sprawozdania może nastąpić po zakończeniu powierzonej sprawy lub (przy długotrwałych czynnościach) może być okresowe (np. miesięczne). Rekomendujemy taką formułę współpracy np. przy mediacjach i negocjacjach, a także przy prowadzeniu procesów, w których nie sposób oszacować czasu ich trwania.

Ryczałt z limitem godzin

Taką formę wynagrodzenia proponujemy Klientom, którzy zainteresowani są stałą współpracą, zwłaszcza w zakresie bieżącego doradztwa i prowadzenia konkretnych prawnych spraw w firmie. Zaletą tego rozwiązania jest priorytetowy dla Kancelarii status spraw Klienta, a także korzystniejsza cena ryczałtowej stawki godzinowej. Wysokość wynagrodzenia ustalamy jako ryczałt, obejmujący podstawową pulę godzin pracy Kancelarii w preferencyjnej cenie. Po wyczerpaniu określonego limitu, Klient wciąż posiada stały dostęp do usług prawnych Kancelarii, a wypracowane godziny rozliczane są według standardowej stawki. W takim przypadku sporządzane jest szczegółowe zestawienie czynności i poświęconego czasu, przekazywane Klientowi w formule miesięcznego raportu. Rekomendujemy taką formułę współpracy przedsiębiorcom, którzy uzyskując stałą i rzetelną ochronę prawną dla swojego biznesu, zapewniają sobie codzienne bezpieczeństwo prawne w każdej sprawie. Ryczałt z podstawowym limitem godzin jest również dogodnym sposobem rozliczenia dla Klientów, którzy zawierają co jakiś czas większe kontrakty, dokonują stopniowej ekspansji na rynku (np. przez zakładanie oddziałów czy filii), a także startują w przetargach.

Ryczałt nieograniczony limitem

Taką formę wynagrodzenia proponujemy Klientom, którzy są zainteresowani stałą i kompletną obsługą prawną, nieograniczoną czasem ani zakresem usług prawnych. Zaletą tego rozwiązania jest priorytetowy dla Kancelarii status spraw Klienta, nielimitowany i ciągły dostęp do prawników Kancelarii, a także, co ważne, jedna, niezmienna kwota miesięcznego wynagrodzenia Kancelarii, bez względu na poświęcony czas pracy. Niezależnie od ilości spraw i obszarów firmy, wymagających obsługi i konsultacji prawnej, Kancelaria świadczy pełny i regularny serwis prawny, będąc zawsze w gotowości do reakcji na potrzeby Klienta. Rekomendujemy taką formułę współpracy Klientom, którzy prowadzą działalność na dużą skalę, mają regularne i nierzadko skomplikowane potrzeby prawne oraz chcą uzyskać kompleksową i systemową obsługę prawną dla absolutnie każdego obszaru swojego biznesu. Ryczałt nieograniczony limitem dostosowany jest także dla Klientów korporacyjnych, którzy oczekują wsparcia prawnego bez względu na ilość czasu niezbędnego na obsługę, pragnącym uzyskać dostęp do wielu różnorodnych specjalizacji prawnych. Zachęcamy do korzystania z tego rodzaju współpracy Klientów, którzy są zainteresowani stałymi dyżurami prawnika w ich siedzibie.

Nadamy właściwy kierunek prawny Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami!