Regularny serwis maszyn – dlaczego jest tak istotny?

Opublikowano: 20.07.2023
Regularny serwis maszyn – dlaczego jest tak istotny?

Od samego początku planowania zakupu maszyny należy mieć na uwadze, że w przyszłości będzie wymagała ona działań serwisowych. Warto zawczasu przygotować się na taką ewentualność poprzez zapewnienie odpowiednich zapisów w umowie zawieranej ze sprzedającym. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnego stresu oraz konieczności liczenia się z dodatkowymi kosztami na skutek zaistniałej awarii. Sprawność maszyny warunkuje bowiem prawidłową i terminową realizację zobowiązań umownych.

Okresowe przeglądy techniczne maszyn – jakie mają znaczenie?

Na wstępie należy zauważyć, że regularny serwis maszyn jest jednym z kluczowych elementów w działalności prowadzonej przy ich wykorzystaniu. Bez niego niezwykle trudnym jest zapewnienie ich sprawnego i niezakłóconego działania. Pozwala on nie tylko na zmaksymalizowanie wydajności ich pracy, lecz także na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Zaniedbanie obowiązku regularnej konserwacji maszyn może prowadzić do znacznych obciążeń zarówno finansowych, jak i wizerunkowych, przedsiębiorstwa prowadzącego działalność przy ich wykorzystaniu.

Regulacje dotyczące serwisu maszyn w postanowieniach umowy

W wielu przypadkach najpełniejszą wiedzę na temat działania maszyny i odpowiedni dostęp do części zamiennych będzie miał sprzedający lub producent, dlatego warto zapewnić sobie w umowie ich wsparcie w razie jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem maszyny.

Warto, aby w umowie sprzedający:

  • zobowiązał się do dokonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji maszyny,
  • wskazał częstotliwość, zakres i prognozowane koszty przeprowadzanych przeglądów technicznych i konserwacji,
  • wyznaczył podmioty uprawnione do dokonywania okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji, posiadające odpowiednie kwalifikacje (jest to szczególnie istotne, gdyż zdarza się, że gwarancja wymaga dla swej skuteczności, aby maszyna była serwisowana przez autoryzowanych dystrybutorów),
  • oznaczył miejsce dokonywania okresowych przeglądów technicznych oraz przeprowadzania konserwacji maszyny (np. w miejscu, gdzie znajduje się maszyna – może dojść bowiem do jej przeniesienia z pierwotnej lokalizacji wskazanej w umowie),
  • udzielił rękojmi albo gwarancji na dokonywane czynności serwisowe,
  • zobowiązał się do formalnego potwierdzenia realizacji okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji maszyn, jednocześnie załączając do umowy wzór formularza go zawierającego,
  • nałożył na siebie zobowiązanie do zapewnienia części zamiennych, w przypadku konieczności ich dostarczenia, przy jednoczesnym wskazaniu parametrów, które muszą być przez nie spełnione oraz czasu na ich dostarczenie, a w przypadku trudności z ich uzyskaniem – uregulowanie obowiązku dostarczenia tymczasowych części, pozwalających na doraźne zaradzenie zaistniałemu problemowi,
  • został zobowiązany do zapłacenia określonych w umowie kar umownych, w terminach i wysokościach w niej wskazanych, w przypadku niewywiązania się z nałożonych na niego obowiązków w zakresie przeprowadzenia okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji maszyn,
  • wyraził zgodę na skorzystanie przez drugą stronę umowy z wykonania zastępczego, w przypadku braku realizacji nałożonych na niego obowiązków we wskazanych w umowie terminach.

Serwisant powinien spisać wykonane czynności i potwierdzić, że stan techniczny maszyny jest dobry. Należy pamiętać, że nieprawidłowe działanie maszyny może spowodować znaczne szkody (np. pożar czy wypadki przy pracy). Dokumentacja serwisowa stanowić będzie w takim wypadku wiarygodny materiał dowodowy wykazujący należytą staranność właściciela i brak zawinienia. Brak regularnego serwisu może także doprowadzić do konieczności skorzystania z innych instytucji prawnych, które wydłużą termin naprawy, spowodują przestój, a co gorsza wpłyną na kontakty z kontrahentami.

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Gwarancja maszyny przemysłowej

Gwarancja maszyny przemysłowej

Gwarancja jest szczególnie istotna przy zakupie skomplikowanych i zazwyczaj drogich maszyn przemysłowych.... Czytaj więcej

Co powinna określać umowa licencyjna przy zakupie nowoczesnej maszyny?

Co powinna określać umowa licencyjna przy zakupie nowoczesnej maszyny?

Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że podpisując umowę na zakup maszyn, nabywają też prawa... Czytaj więcej

Na co powinien zwrócić uwagę kupujący, aby zabezpieczyć należyte wykonanie umowy sprzedaży maszyny przemysłowej?

Na co powinien zwrócić uwagę kupujący, aby zabezpieczyć należyte wykonanie umowy sprzedaży maszyny przemysłowej?

Podczas negocjacji pomiędzy stronami często pomija się istotne zapisy, które mogą mieć dla kupującego... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt