Language: Polish English German

Prawo ochrony środowiska

Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński specjalizuje się w prawie ochrony środowiska.

Naszym wyodrębnionym zespołem ekspertów z zakresu prawa ochrony środowiska kieruje Adrian Zając, ceniony ekspert w tej dziedzinie. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał on m.in. w Centrum Doskonałości Recyklingu Politechniki Wrocławskiej, a także w organach administracji publicznej - zarówno na szczeblu samorządowym, jak i rządowym. Jako specjalista debatował na temat europejskiego prawa ochrony środowiska w Brukseli. Wielokrotnie opiniował także projekty zmian aktów normatywnych. Od wielu lat specjalizuje się w pomocy przedsiębiorcom w sprawach środowiskowych, w szczególności w zakresie uzyskiwania wymaganych decyzji, postępowań administracyjnych oraz gospodarki odpadami.

Wiedza i doświadczenie naszych prawników sprawia, że umiejętnie znajdujemy skuteczne rozwiązania w pozornie trudnych i najbardziej niestandardowych sprawach. Dzięki długotrwałej praktyce dziś na szeroką skalę pomagamy przedsiębiorcom w kompleksowej obsłudze prawnej spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami, a także prowadzimy liczne postępowania administracyjne, dotyczące przedsiębiorstw, które wykraczają poza ramy zwykłego korzystania ze środowiska.

Nasze bogate doświadczenie oraz zespół wyspecjalizowanych ekspertów, pozwala nam zapewnić najwyższą jakość usług z zakresu prawa ochrony środowiska.

Nasza działalność polega m.in. na:

  • Sporządzaniu opinii i ekspertyzy prawnych w oparciu o polskie i międzynarodowe prawo ochrony środowiska i prawa pokrewne.
  • Reprezentacji klientów przed organami administracji publicznej, w tym WIOŚ, oraz sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi.
  • Reprezentacji klientów w postępowaniach w przedmiocie kar pieniężnych za zbieranie lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z posiadanym zezwoleniem.
  • Realizacji spraw w postępowaniach karnych i w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku.
  • Analizie przedinwestycyjnej i porealizacyjnej w ramach realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
  • Sporządzaniu audytów środowiskowych, w tym weryfikacji spełniania wymagań ochrony środowiska.
  • Czuwaniu nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami, prawa wodnego i przepisów pokrewnych.

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej.

  Nadamy właściwy kierunek prawny Twojej firmie.

  Skontaktuj się z nami!