Language: Polish English German

Finanse i podatki

Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński oferuje kompleksową obsługę prawną dedykowaną Dyrektorom Finansowym, Głównym Księgowym oraz pełnomocnikom i prokurentom w firmach, które prowadzą działalność w Polsce i za granicą.

Nasze kwalifikacje będą pomocne przedsiębiorcom w takich działaniach, jak:

Pozyskiwanie finansowania,

w tym m.in. weryfikacja umów kredytowych, ustanawianie zabezpieczeń wspólników i akcjonariuszy w zakresie należności i zobowiązań (akredytywy, gwarancje bankowe, weksle, hipoteki, egzekucje), doradztwo w obrocie długiem i kapitałem (wejścia nowych inwestorów, emisje instrumentów dłużnych).

Inwestycje finansowe,

w tym m.in. opracowanie prawnych aspektów procesów ekspansji na nowe rynki, wyceny wartości przedsiębiorstw, audyty kondycji finansowej firmy i cen transferowych, prawna realizacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Obrót majątkiem,

w tym m.in. prawne zabezpieczenie procesów zarządzania nieruchomościami (inwestycje, przeniesienia własności, ustanawianie służebności i hipotek, sprzedaż, najmem i dzierżawa), rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa transakcji oraz osiągania zysków z aktywów.

Dochodzenie odszkodowań, odzyskiwanie należności i windykacja,

w tym m.in. prowadzenie negocjacji, mediacji oraz procesów sądowych.

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej.