Znaki towarowe po Brexicie

Znaki towarowe po Brexicie

W dniu 31 grudnia 2020 r. kończy się okres przejściowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Brexit wpłynie także na znaki towarowe zarejestrowane dotychczas w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EU IPO). Możliwość uzyskania ochrony znaku towarowego na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej jest możliwa na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Zgodnie z umową wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019/C 384 I/01) od dnia 1 stycznia 2021 r. ochrona unijnych znaków towarowych nie będzie dotyczyła terytorium Wielkiej Brytanii, tak jak miało to miejsce dotychczas.

Przedsiębiorcy prowadzący interesy na terenie wysp brytyjskich nie muszą jednak obawiać się utraty ochrony praw własności intelektualnej z dnia na dzień. Urząd ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UK IPO) poinformował, że od dnia 1 stycznia 2020 r. dla każdego zarejestrowanego na dzień 31 grudnia 2020 r. unijnego znaku towarowego automatycznie zostanie utworzony porównywalny brytyjski znak towarowy (ang. comparable UK trademark) w brytyjskim rejestrze znaków towarowych. Zarejestrowany w ten sposób znak będzie niezależny od znaku unijnego, a także będzie posiadał taki sam status prawny, jak w przypadku samodzielnej rejestracji znaku w UK IPO. Znak taki zachowa pierwotną datę zgłoszenia w EU IPO oraz datę pierwszeństwa. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać brytyjskie świadectwo rejestracji. Unijny znak towarowy przeniesiony do brytyjskiego systemu krajowego ma także odróżniać się od innych znaków brytyjskich oraz nawiązywać do swojego odpowiednika przypisaną do niego liczbą, która będzie oznaczona poprzez dodanie ostatnich 8 cyfr unijnego znaku towarowego do oznaczenia UK009.

Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy przysługiwać równolegle będzie ochrona prawa do unijnego znaku towarowego na terytorium 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz prawa do krajowego znaku towarowego na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W związku z tym przedłużenie ochrony związanej z prawem do znaku towarowego w zakresie obejmującym powyższe terytoria będzie wymagało uiszczenia dwóch oddzielnych opłat zarówno do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz do Urzędu ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii.

Odmiennie natomiast kształtuje się uzyskanie ochrony dla znaku towarowego, którego zgłoszenie na dzień 1 stycznia 2021 r. będzie w trakcie procedowania w EU IPO. Ochrona nie będzie automatycznie przeniesiona jak w przypadku zarejestrowanego już znaku. Przedsiębiorca będzie musiał dokonać zgłoszenia tożsamego znaku w Wielkiej Brytanii w terminie dziewięciu miesięcy od dnia zakończenia okresu przejściowego, aby zachować pierwotną datę wpływu do EU IPO i datę pierwszeństwa.

Jeżeli do dnia 1 stycznia 2021 r. znak nie został zarejestrowany w EU IPO, ani nie została wszczęta procedura rejestracyjna przedsiębiorca, który chce uzyskać ochronę na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii powinien wszcząć brytyjską krajową procedurę rejestracji znaku towarowego – całkowicie niezależną od prawa unijnego. Na stronie Urzędu ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii pojawiła się informacja, strony biorące udział w postępowaniach rejestracyjnych są zobowiązane do wskazania adresu korespondencyjnego na terenie Wielkiej Brytanii.

W dalszym ciągu możliwe jest rozszerzenie ochrony znaku towarowego na terytorium Wielkiej Brytanii w trybie międzynarodowej procedury rejestracji znaków towarowych dokonywanej przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności (WIPO).

Brexit nie spowoduje więc rewolucji w zakresie ochrony unijnych znaków towarowych na obszarze Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W najlepszej sytuacji znaleźli się właściciele praw ze znaków towarowych zarejestrowanych do końca roku 2020. W przypadku, w którym procedura rejestracyjna nie została ukończona, przedsiębiorcy muszą pilnować, aby nie przeoczyć dziewięciomiesięcznego terminu na zgłoszenie znaku. Rejestracja znaku towarowego wiąże się także z koniecznością przetłumaczenia dokumentów rejestracyjnych na język angielski. Uprawnieni do ochrony znaku towarowego powinni także zwrócić uwagę, czy znak towarowy został zarejestrowany w brytyjskim systemie krajowym w sposób odpowiadający opisowi znaku unijnego. Również trwające postępowania rejestracyjne wymagają uwagi przedsiębiorców. Należy zweryfikować, czy wnioskodawca uzyskał ochronę na obszarze na jakim prowadzi działalność i czy nie ma konieczności zainicjowania postępowania w Wielkiej Brytanii, które wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Autorzy:

Jacek Krzywania
radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Tomasz Czapczyński

Dominika Królik
aplikant adwokacki w Kancelarii Radców Prawnych Tomasz Czapczyński

Przeczytaj także

Gminy będą miały nowe obowiązki dotyczące sygnalistów – nowy artykuł w Rzeczpospolitej

Gminy będą miały nowe obowiązki dotyczące sygnalistów – nowy artykuł w Rzeczpospolitej

Miło nam poinformować, że artykuł radcy prawnej Malwiny Rączki pt. „Gminy będą miały nowe obowiązki... Czytaj więcej

Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy

Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy

Już niedługo wejdą w życie fundamentalne zmiany prawie pracy – czy Państwa firma jest na to przygotowana?... Czytaj więcej

Zasiadanie w zarządzie nie musi być odpłatne – nowy artykuł w Rzeczpospolitej

Zasiadanie w zarządzie nie musi być odpłatne – nowy artykuł w Rzeczpospolitej

Artykuł radcy prawnej Anny Kałużnej i aplikant adwokackiej Magdaleny Orlikowskiej ukazał się w tygodniku... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt