Zmiany w Prawie Budowlanym od 1 stycznia 2017 r.

Opublikowano: 18.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2019
Zmiany w Prawie Budowlanym od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. – a zatem od wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców – obowiązują zmienione regulacje z zakresu Prawa Budowlanego.

Skróceniu uległ termin na wniesienie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej (wcześniej jako „właściwy organ”) – w drodze decyzji – sprzeciwu do zgłoszeń budowy/wykonywania robót budowlanych. Obecnie organ będzie miał na to 21 dni (uprzednio miał 30) od dnia doręczenia mu zgłoszenia. Jeśli w tymże terminie organ się nie wypowie, to inwestor będzie mógł uznać, że sprzeciwu nie ma. Jednocześnie przed upływem tego terminu organ będzie mógł wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Zmieniono (a w zasadzie uszczegółowiono) przepisy dotyczące tzw. „istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę” (art. 36a ust. 2 Pr. Bud.). Ponadto, dodano regulację określającą, kiedy będziemy mieli do czynienia z odstąpieniem nieistotnym – będzie to zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, o ile nie przekroczy 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu w projekcie, nie zwiększy obszaru oddziaływania obiektu i nie naruszy przepisów techniczno-budowlanych. To nadal projektant będzie dokonywał kwalifikacji zamierzonego odstąpienia.

Inwestorzy uzyskali ponadto uprawnienie do wnioskowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

Zmieniono także opisy poszczególnych obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 Pr. Bud.) oraz dodano nowe rodzaje robót budowlanych, które nie wymagają takiego pozwolenia (np. przebudowa budynków, innych niż te o których mowa w art. 29 ust. 1, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej).

Ustawa w nowym brzmieniu przewiduje ponadto możliwość prowadzenia jednego postępowania wyjaśniającego dla kilku obiektów uszkodzonych w wyniku katastrofy budowlanej, jeśli okoliczności wskażą na duże prawdopodobieństwo wspólnej przyczyny takiej katastrofy.

Przeczytaj także

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Poszukujemy osoby na stanowisko Radca prawny / Adwokat.

... Czytaj więcej
Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia... Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Proszę przyjąć życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt