Zmiany dotyczące zgłaszania wniosków do KRS

Opublikowano: 14.07.2021
Zmiany dotyczące zgłaszania wniosków do KRS

Wraz z początkiem lipca w życie weszła zmiana dotycząca zgłaszania wniosków do KRS. Zgodnie z art. 19 ust 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, od 1 lipca wszystkie wnioski składane do rejestru przedsiębiorców mają być składane wyłącznie w formie elektronicznej.

Zmiana ta nie dotyczy podmiotów, które podlegają wpisowi w rejestrze stowarzyszeń – mogę one nadal wybrać, czy wniosek zostanie przez nich złożony w formie elektronicznej czy papierowej.

ZŁOŻENIE WNIOSKU ELEKTRONICZNEGO

Po wejściu w życie wyżej opisanej zmiany, podmiot składający wniosek powinien skorzystać z Portalu Rejestrów Sądowych, dostępnego pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/ . Portal ten pozwala również na wyszukanie podmiotu w KRS i uzyskanie informacji na jego temat, przeglądanie kart rejestrowych KRS, bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych, przeglądanie dokumentów finansowych, a także na złożenie wniosku o wpis lub zmianę danych podmiotu w  Krajowym Rejestrze Sądowym prostej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki komandytowej.

Złożenie wniosku elektronicznego polega na wypełnieniu odpowiedniego interaktywnego formularza, w którym podaje się dokładnie takie same informacje, które dotychczas podawaliśmy składając wniosek papierowy. Wniosek elektroniczny wymaga złożenia podpisu przez profil zaufany ePUAP albo złożenia podpisu kwalifikowanego. Oczywiście, jak do tej pory, wniosek taki może zostać złożony zarówno przez reprezentanta wnioskodawcy, ale także przez jego pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub adwokata.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Jak należy zatem przedłożyć dokumenty, które stanowić będą załącznik do złożonego wniosku? Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, do pisma wnoszonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dołącza się załączniki w postaci elektronicznej – wymagają one opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  Jeśli jednak, dokumenty, które musimy przedłożyć jako załącznik do wniosku elektronicznego, zostały sporządzone jedynie w formie papierowej, wówczas należy przedłożyć ich odpis, elektronicznie poświadczony przez notariusza lub pełnomocnika wnioskodawcy (adwokata lub radcę prawnego) lub przedłożyć elektroniczne kopie dokumentów. W przypadku, gdy wskazany załącznik musi być przedłożony w oryginale, należy, w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku, przesłać oryginał dokumentu do sądu rejestrowego.

A jak powyższe ma się do składania załączników w postaci aktów notarialnych? Według założenia Ministerstwa Sprawiedliwości, wnioskodawca powinien we wniosku wskazać numer aktu notarialnego, który znajduje się w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Następnie, po zarejestrowaniu wniosku, dokument zostanie automatycznie przekazany z Centralnego Repozytorium i dołączony do wniosku.

ZMIANA NA LEPSZE?

Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że wprowadzone zmiany ułatwią komunikację z sądami rejestrowymi, przyspieszą procedury rejestrowe, a także zmniejszą ryzyko błędnego wypełnienia wniosku. Kolejnym plusem opisanej zmiany ma być zwyczajna oszczędność papieru – korespondencja z sądami rejestrowymi nie będzie odbywała się już drogą tradycyjną, a wyłącznie za pomocą z użyciem Portalu Rejestrów Sądowych. Już dziś jednak powstaje coraz więcej pytań dotyczących praktycznego korzystania z systemu teleinformatycznego. Z pewnością niedługo będziemy mogli sami przekonać się, czy wprowadzona zmiana jest zmianą na lepsze, czy jednak przyniesie ona więcej uwag niż można byłoby się tego dzisiaj spodziewać.

 

Autor:
Anna Czarny

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Dlaczego nowa konstytucja internetu jest ważna dla przedsiębiorców?

Dlaczego nowa konstytucja internetu jest ważna dla przedsiębiorców?

17 lutego 2024 r. wchodzi w życie Akt o Usługach Cyfrowych (DSA – digital service act), potocznie określany... Czytaj więcej

Drugie wydanie biuletynu Kancelarii

Drugie wydanie biuletynu Kancelarii

Z radością informujemy, że wydaliśmy kolejną edycję biuletynu naszej Kancelarii!

... Czytaj więcej
Od pracodawcy nie tylko okulary

Od pracodawcy nie tylko okulary

Nowelizacja przepisów z zakresu BHP nakłada nowe obowiązki na pracodawców. Zmiana przepisów wprowadza liczne... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt