Language: Polish English German

Zasoby ludzkie

Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński oferuje kompleksową obsługę prawną dla Dyrektorów Personalnych, Kierowników i Pracowników obszaru zasobów ludzkich oraz odpowiadających za sprawy kadrowe.

Nasze kwalifikacje będą pomocne przedsiębiorcom w takich działaniach, jak:

Zatrudnianie pracowników,

w tym m.in. rekomendacje optymalnych form sprowadzenia pracowników do Polski, opracowywanie umów dla pracowników zagranicznych oraz kontraktów managerskich (wybór i zasady powierzenia zarządzania istotnymi obszarami firmy wraz z określeniem obowiązków).

Organizacja czasu pracy,

w tym m.in. opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania, dobór systemów czasu pracy (delegowanie i wprowadzanie systemów czasu pracy, optymalne wykorzystania potencjału pracowników).

Zabezpieczenie interesów i majątku pracodawcy,

w tym m.in. opracowywanie procedur ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zakazu konkurencji, standardów powierzenia i zwrotu mienia.

Zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji,

w tym m.in. opracowywanie wewnętrznych procedur, standardów działania i kodeksów etycznych.

Zwolnienia grupowe i indywidualne,

w tym m.in. rekomendacje zasadności zwolnień dyscyplinarnych, ocena roszczeń o odszkodowania i odprawy, negocjacje ze związkami zawodowymi (zbiorowe układy pracy i mediacje podczas konfliktów).

Spory sądowe z pracownikami,

w tym m.in. prowadzenie mediacji, opracowanie strategii, dokumentacji i reprezentacja.

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej.