Language: Polish English German

Zarząd

Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński oferuje kompleksową obsługę prawną dedykowaną Właścicielom, Prezesom, Dyrektorom Zarządzającym i Operacyjnym w firmach, które prowadzą działalność w Polsce i za granicą.

Nasze kwalifikacje będą pomocne przedsiębiorcom w takich działaniach, jak:

Zakładanie i przekształcenia spółek,

w tym m.in. dobór prawnych form działania, treści statutów i umów spółek, strategie prawne łączenia, podziału i restrukturyzacji firm, legislacyjna kontrola procesu na każdym etapie.

Procesy inwestycyjne:

– kapitałowe, w tym m.in. negocjacje, identyfikacja rozwiązań i ryzyk, zabezpieczenie interesów inwestora i beneficjenta, wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych (udziałów i akcji),

– budowlane, w tym m.in. reprezentacja przed organami nadzorczymi, opracowywanie umów w tym na projekty i roboty budowlane, prawne zabezpieczenie inwestycji, realizacji harmonogramów i roszczeń.

Zmiany właścicielskie,

w tym m.in. doradztwo w zakresie nabywania i zbywania praw udziałowych lub akcji, nabywania i sprzedaży przedsiębiorstw, zabezpieczania właścicieli w przywilejach korporacyjnych poprzez konstruowanie struktur własnościowych i korzystnych zasad dziedziczenia oraz sukcesji.

Audyty i analizy prawne,

w tym m.in. weryfikacja i kontrola zawieranych umów i procedur firmowych wg norm compliance, badania due dilligence, analizy, rekomendacje i prowadzenie bieżących spraw oraz dokumentacji korporacyjnej wg Kodeksu spółek handlowych.

Ochrona know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa,

w tym m.in. opracowywanie wewnętrznych procedur i standardów korporacyjnych, umów NDA, asekuracja własności przemysłowej (znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych) i praw autorskich (grafik, haseł reklamowych i innych przedmiotów, niepodlegających ochronie rejestrowej).

Likwidacja i upadłości przedsiębiorstw,

w tym m.in. kompleksowe doradztwo przy wszczęciu procedur i podczas ich trwania, ochrona majątku firmowego i struktur kapitałowych. Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową usługą w zakres przepisów o restrukturyzacji i upadłości.

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]