Wprowadzenie zarządu sukcesyjnego – zmiana przepisów na korzyść przedsiębiorców

Opublikowano: 07.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2019
Wprowadzenie zarządu sukcesyjnego – zmiana przepisów na korzyść przedsiębiorców

Prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od sposobu zarządzania. Kto ma się tym jednak zająć po śmierci właściciela? Od 25 listopada taka sytuacja nie będzie już problematyczna dla jednoosobowych działalności gospodarczych – w życie weszły przepisy umożliwiające następcom przejęcie takich firm. Tzw. zarząd sukcesyjny pozwoli uniknąć kryzysu, na który przedsiębiorstwo jest narażone, gdy nikt nim nie kieruje.

Jak wybrać zarządcę sukcesyjnego?

Nowe prawo pozwala bez przeszkód kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej, nawet bezpośrednio po śmierci jej właściciela bądź jego wspólnika (dot. spółek cywilnych). Zajmie się tym spadkobierca przedsiębiorcy, który tym samym będzie sprawował zarząd sukcesyjny. Musi to być osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnej. Najlepiej zgłosić wybór zarządcy jeszcze za życia właściciela przedsiębiorstwa za pośrednictwem portalu www.ceidg.gov – wystarczy tylko wysłać wniosek i potwierdzić swoją tożsamość, korzystając z podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu ePUAP. Zawsze można też przesłać wniosek pocztą lub złożyć go osobiście w urzędzie gminy.

Po śmierci przedsiębiorcy, który nie mianował następcy, to spadkobiercy dokonują wyboru zarządcy. To rozwiązanie wymaga jednak większego zaangażowania – osoby uprawnione muszą złożyć wniosek umożliwiający ustanowienie zarządcy. Mają na to 2 miesiące, podczas których nie będą naliczane odsetki ani egzekwowane kary umowne, ponieważ wykonanie umów zostanie zawieszone. Należy również dodać, że powołanie osoby zarządzającej wymaga współpracy z notariuszem.

Korzyści dla przedsiębiorców

Wprowadzenie zarządu sukcesyjnego daje przedsiębiorstwom dostęp do kilku kluczowych korzyści. Przede wszystkim mogą one bez przeszkód prowadzić swoje działania, a umowy zawarte z pracownikami nadal będą pozostawały w mocy. To samo dotyczy umów z kontrahentami. Poza tym, właściciel przedsiębiorstwa pozostanie w rejestrze podatników VAT oraz w ewidencji podatników.

Jak długo może trwać zarząd sukcesyjny?

Spadkobierca będzie pełnił swój urząd aż do dnia, kiedy wszystkie formalności związane ze spadkiem zostaną uregulowane, przy czym nie może to trwać dłużej niż 2 lata (w wyjątkowych sytuacjach 5 lat). Jeżeli jednak okaże się, że po 2 miesiącach od śmierci właściciela przedsiębiorstwa, spadek nie został nikomu przekazany albo całe przedsiębiorstwo nabyła jedna osoba (spadkobierca lub zapisobiorca windykacyjny), zarząd wygaśnie. Podobnie dzieje się w sytuacji, gdy zostaje ogłoszona upadłość oraz wtedy, gdy zarządca sukcesyjny zostaje wykreślony z rejestru CEIDG i w ciągu miesiąca od tego momentu nikt nie zostaje powołany na jego miejsce. Poza tym, zarząd sukcesyjny wygasa zawsze wtedy, gdy następuje podział spadku.

Odpowiedzialność zarządcy

Zgodnie z nowymi regulacjami, zarządca będzie pełnił rolę podobną do syndyka bądź prokurenta. Co istotne, nie będzie musiał odpowiadać za zobowiązania, które wcześniej zaciągnął przedsiębiorca na swój rachunek. Jeżeli jednak okaże się, że sam nie pełnił obowiązków w sposób sumienny, co doprowadziło do wyrządzenia szkody, zostaną z tego tytułu wyciągnięte konsekwencje. Warto też zaznaczyć, że zarządca – w zależności od danego przypadku – może też czasem odpowiadać również za zaciągnięte zobowiązania podatkowe oraz ZUS.

Uprawnienia spadkobierców przed wyborem zarządcy

Zanim zarządca zostanie wybrany, funkcjonowanie przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od potencjalnych spadkobierców. Są oni uprawnieni do wykonywania czynności zachowawczych, czyli takich, które są niezbędne do tego, by firma mogła działać, a jej stan nie uległ pogorszeniu. Obejmuje to m.in. dokonywanie opłat za dostarczane towary i usługi, wydawanie opłaconego wcześniej asortymentu oraz sprzedaż towarów, które łatwo się psują.

Dodatkowe informacje

Należy mieć na uwadze, że żeby zarządca mógł pełnić swoją rolę, wymagane jest oświadczenie o jego powołaniu (w formie pisemnej) i zgoda tej osoby na wykonywanie obowiązków w ramach tej funkcji. Ponadto prawo wymaga też zgłoszenia wniosku o wpisanie zarządcy do CEIDG. Wzory wszystkich tych dokumentów są dostępne na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zamykanie-firmy/chce-zakonczyc-dzialalnosc-jednoosobowa/zarzad-sukcesyjny-ulatwienie-w-przekazywaniu-firmy-nastepcom/zarzad-sukcesyjny-wzory-formularzy. Można tam znaleźć również m.in. formularze potrzebne do zawierania porozumień z pracownikami oraz zgłoszenie do urzędu skarbowego o kontunuowaniu prowadzenia przedsiębiorstwa, które musi być dostarczone, jeśli potencjalni spadkobiercy zobowiązują się do przeprowadzania czynności zachowawczych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z nowymi regulacjami, nasi prawnicy chętnie udzielą na nie odpowiedzi. Skontaktuj się z nami w dogodny dla siebie sposób i skorzystaj z naszej pomocy!

Przeczytaj także

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Poszukujemy osoby na stanowisko Radca prawny / Adwokat.

... Czytaj więcej
Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia... Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Proszę przyjąć życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt