Zakup maszyn a umowa? Co zweryfikować przy zawieraniu umowy.

Opublikowano: 31.01.2023
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024
Zakup maszyn a umowa? Co zweryfikować przy zawieraniu umowy.

Z jednego z naszych artykułów mogłeś dowiedzieć się czym jest oraz z jakich elementów składa się umowa sprzedaży maszyny. W tym artykule dowiesz się z kolei na co należy zwrócić szczególną uwagę przy zawieraniu tego typu umów.

Dla przypomnienia, umowa sprzedaży maszyn, potocznie określana „umową kupna sprzedaży maszyn” jest formą przekazania własności z jednego podmiotu na inny. Zapewne każdy chciałby zawierać wyłącznie proste umowy sprzedaży, tak aby kupno maszyny generowało jak najmniej komplikacji, jednakże nie zawsze jest to możliwe.

Warto na wstępie zweryfikować z kim podpisywana będzie umowa. Należy sprawdzić czy firma, która będzie drugą stroną umowy ma swoją siedzibę w Polsce, czy jest to tylko jedna z jej filii z główną siedzibą poza granicami RP. Czy jest to oddział czy przedstawicielstwo, czy dana osoba jest uprawniona do reprezentacji podmiotu czy tez jest tylko pełnomocnikiem. W sytuacji podpisania umowy przez rzekomego pełnomocnika może ona nawet po kilku latach zostać uznana za nieważną. Nie bój się pytać o dokumenty rejestrowe.

Pamiętaj, że podpisując umowę możesz wiązać się z kontrahentem nawet na kilka lat.

Związanie się z zagranicznym podmiotem może być powodem komplikacji np. w zakresie prawa, jakie będzie miało zastosowanie w umowie czy właściwego sądu. Proste stwierdzenie „prawo i sąd właściwe dla siedziby sprzedającego” spowoduje zastrzeżenie sądu i prawa np. Holandii czy danego stanu USA. Może to okazać się dość problematyczne choćby ze względu na nieznajomość prawa obowiązującego w danym kraju lub koszty wnikające z prowadzeniem sporu poza granicami Polski. Dlatego zawsze warto zweryfikować przedsiębiorstwa, z którymi planujemy podpisywać umowę oraz zapisy umowy dotyczące sporów. Jeżeli chcesz, aby spory były one rozstrzygane na terenie RP, pamiętaj, że w umowie sprzedaży powinien znaleźć się odpowiedni zapis.

W następnym kroku warto zweryfikować, czy umowa dokładnie opisuje kupowaną maszynę, tak aby po przywiezieniu była możliwa jej weryfikacja ze stanem rzeczywistym. Przykładowo, jeżeli w umowie sprzedaży wyszczególniony jest model maszyny lub jej cechy szczególne, to czy zgadzają się one z przywiezioną maszyną? Pamiętaj, że będąc przedsiębiorcą jesteś zobowiązany przykładać szczególną uwagę do swoich działań. Sprawdź też, czy na kupowanej maszynie nie istnieją żadne zabezpieczenia, takie jak np. zastawy rejestrowe. Możesz to zrobić za pośrednictwem rejestru zastawów, do którego wniosek kosztuje jedynie kilkadziesiąt złotych. Brak sprawdzenia rejestru będzie uznawany za brak odpowiedniej staranności.

Kolejną kwestią jest weryfikacja zapisów umowy pod kątem obowiązków każdej ze stron. Kupując maszynę nie koniecznie musisz być zobowiązany tylko do zapłaty. Do twoich obowiązków może też należeć przykładowo konieczność odbioru maszyny, wystawianie odpowiednich pokwitowań w terminie (np. protokół z odbioru lub testu FAT). Dopilnuj, aby w umowie zostały wyszczególnione wszystkie obowiązki stron w sposób dla Ciebie zrozumiały. Często stosowane są bowiem warunki Incoterms, np. CPT (sprzedający płaci za przewóz towarów do podanego miejsca docelowego), czy EXW (sprzedający dostarcza towar kupującemu na terenie swojego zakładu lub poza nim), których dobre zrozumienie pozwala oszacować rentowność umowy.

Jednym z ważniejszych elementów umowy sprzedaży jest określenie ceny i waluty kupowanej maszyny. Powinna ona zostać dokładnie doprecyzowana, tak samo jak sposób jej przekazania. W skrajnej sytuacji brak informacji o cenie może być rozumiany z darowizną lub może powodować niepotrzebne opóźnienia. Cena powinna być wskazana zarówno liczbowo, jak i słownie. Bardzo istotnym jest, aby oba określenia ceny były spójne.

Płacąc za maszynę, jeżeli uzgodniłeś wraz z drugą stroną umowy zaliczkę, pamiętaj, aby zawsze weryfikować konto, na które masz przesłać pieniądze. Czy jest to rachunek danego podmiotu a nie np. rachunek prywatny, a także czy znajduje się na „białej liście podatników VAT”. Wpłata na rachunek, który nie znajduje się na białej liście, może skutkować brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Dalej warto sprawdzić, czy w umowie sprzedaży maszyny, znajdują się zapisy o tym, kiedy możesz od umowy odstąpić i jakie są tego skutki – czy zostanie Ci wtedy zwrócona zaliczka lub zadatek? Warto sprawdzić, zapisy dotyczące gwarancji, rękojmi albo ubezpieczenia. Zweryfikuj, jaki jest zakres gwarancji, kiedy ona obowiązuje, czy maszyna jest ubezpieczona. Zapisy dotyczące rękojmi nie muszą być opisane w umowie, gdyż wynikają one z prawa, ale pamiętaj, że umowa może twoje roszczenia względem rękojmi poszerzyć, ograniczyć lub nawet wykluczyć. Inaczej jest z gwarancją, która w założeniu jest dobrowolna, dlatego, jeżeli została ustalona, to musi zostać opisana w umowie sprzedaży lub osobnym dokumencie.

Ważne są też kwestie związane z prawami własności oraz patentami. Podczas zawierania transakcji nabycia maszyny przemysłowej ważne jest, aby sprawdzić, czy nabywana maszyna jest objęta ochroną z zakresu prawa własności intelektualnej lub przemysłowej i czy umowa reguluje te zapisy. Mają one znacznie, ponieważ określają między innymi, czy maszyna może być modyfikowana, usprawniania, ponownie sprzedana.

Pamiętaj też, że jeżeli sprzedawca posiada OWU lub OWS, to mogą one być stosowane do Twojej umowy. Powinieneś się z nimi zapoznać. Na koniec warto zweryfikować, czy do umowy zostały dołączone wszystkie konieczne załączniki.

Pamiętaj, że podpisując umowę zobowiązujesz się do jej przestrzegania, dlatego zawsze dokładnie całą ją przeczytaj. A jeżeli jeszcze nie czytałeś naszego artykuły dotyczącego elementów składowych umowy sprzedaży, to możesz nadrobić go wchodząc TUTAJ.

 

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Zakup maszyny przemysłowej, kto odpowiada za szkolenie z obsługi nowej maszyny?

Zakup maszyny przemysłowej, kto odpowiada za szkolenie z obsługi nowej maszyny?

Kwestia odpowiedzialności za to szkolenie jest istotnym aspektem, który wymaga jasnego uregulowania już podczas... Czytaj więcej

Ochrona własności intelektualnej w przemyśle maszynowym

Ochrona własności intelektualnej w przemyśle maszynowym

Ochrona własności intelektualnej staje się nieodzownym elementem strategii biznesowych. W szczególności... Czytaj więcej

Gwarancja maszyny przemysłowej

Gwarancja maszyny przemysłowej

Gwarancja jest szczególnie istotna przy zakupie skomplikowanych i zazwyczaj drogich maszyn przemysłowych.... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt