Language: Polish English German

Zagraniczna obsługa prawna

Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński oferuje obsługę prawną Klientów prowadzących lub chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poza granicami Polski. Zapewniają ją nasi Partnerzy – renomowane kancelarie zlokalizowane w niemal każdej części świata.

Chcesz rozwinąć biznes na nowym rynku? Dla nas nie ma granic.

Za pośrednictwem naszej kancelarii umożliwiamy łatwy i szybki dostęp do kilkudziesięciu partnerskich kancelarii prawnych na całym świecie, co pozwala zagwarantować naszym Klientom efektywną pomoc prawną poza granicami Polski. Wraz z zagranicznymi Partnerami umożliwiamy przedsiębiorcom komfortowe, bezpieczne i swobodne prowadzenie spraw na najwyższym międzynarodowym poziomie. Dzięki zorganizowanej współpracy, sprawy naszych Klientów trafiają w ręce najlepszych i cieszących się największym uznaniem profesjonalistów w danym kraju.

Jako Klient Kancelarii Radców Prawnych Tomasz Czapczyński uzyskasz dostęp nie tylko do ekspertów ze znajomością legislacji danego kraju, ale również miejscowej praktyki prawniczej.

Pomagamy naszym Klientom w ich międzynarodowych przedsięwzięciach. Osobiście koordynujemy i czuwamy nad prawidłową realizacją każdej powierzonej sprawy, pozostajemy w stałym i bezpośrednim kontakcie między Partnerem i Klientem, zapewniamy zachowanie terminów, dbamy o prawidłowy obieg dokumentów i przepływ informacji, na bieżąco informujemy Klientów o każdym stadium realizacji ich spraw.

Gwarantujemy:

  • analizę sprawy i dobór odpowiedniego eksperta w danym kraju,
  • kontakt z solidną i zaufaną kancelarią partnerską - z uwzględnieniem specyfiki branży, w której działa,
  • koordynowanie realizacji powierzonej sprawy.

Nasze specjalizacje:

  • obsługa prawna międzynarodowych umów handlowych,
  • międzynarodowe prawo gospodarcze i administracyjne, w tym zakładanie i przekształcanie spółek za granicą,
  • ochrona know-how i tajemnic przedsiębiorstw, ochrona wizerunku, ochrona danych osobowych,
  • uzyskiwanie wszelkich wymaganych decyzji, zgód, zezwoleń, pozwoleń, koncesji i wpisów do odpowiednich rejestrów,
  • fuzje i przejęcia spółek,
  • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne,
  • transgraniczne sprawy procesowe, w tym postępowania karne,
  • kompleksowa realizacja inwestycji budowlanych,
  • windykacja wierzytelności od podmiotów zagranicznych,
  • inne: prawo rodzinne, prawo pracy, prawo przewozowe i celne, zamówienia publiczne, sprawy finansowe i podatkowe.

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej.

  Nadamy właściwy kierunek prawny Twojej firmie.

  Skontaktuj się z nami!