Upływa termin zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Opublikowano: 10.07.2020
Upływa termin zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Przypominamy, że w dniu 13 lipca 2020 r. upływa termin zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych  – w przypadku spółek istniejących przed 13 października 2019 r.

Dane, jakie trzeba będzie ujawnić, to dane reprezentantów i beneficjentów rzeczywistych:

 1. względem podmiotu (spółki zgłaszanej do KRS):
  1. nazwę (firmę),
  2. formę organizacyjną,
  3. siedzibę,
  4. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 2. względem reprezentanta i beneficjenta:
  1. imię i nazwisko,
  2. obywatelstwo,
  3. państwo zamieszkania,
  4. numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
  5. informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Beneficjentem rzeczywistym zawsze jest osoba fizyczna (osoby fizyczne), która dzięki posiadanym uprawnieniom, wynikającym z uwarunkowań prawnych lub faktycznych, sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką. Uprawnienia beneficjenta rzeczywistego umożliwiają mu wywieranie decydującego wpływu na czynności albo działania podejmowane przez spółkę.

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych mają obowiązek się zgłosić wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyjątkiem spółek partnerskich oraz publicznych spółek akcyjnych.

Brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS, a w przypadku zmiany danych w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia powstania tej zmiany, może spowodować nałożenie na spółkę kary pieniężnej do wysokości 1 mln zł.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w skonstruowaniu zgłoszenia do CRBR, zapraszamy do kontaktu z ekspertami naszej Kancelarii.

Przeczytaj także

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Poszukujemy osoby na stanowisko Radca prawny / Adwokat.

... Czytaj więcej
Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia... Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Proszę przyjąć życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt