Umowy dzierżawy gruntu pod budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych – dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii prawnej?

Opublikowano: 09.06.2024
Umowy dzierżawy gruntu pod budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych – dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii prawnej?

Inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, zyskują na popularności w Polsce.

Wraz z rosnącym zainteresowaniem inwestorów pojawia się jednak szereg wyzwań prawnych związanych z dzierżawą gruntów pod tego typu przedsięwzięcia. Złożoność umów dzierżawy oraz ich daleko idące skutki prawne i finansowe sprawiają, że warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Umowy dzierżawy gruntu pod inwestycje w odnawialne źródła energii są zazwyczaj bardziej skomplikowane niż standardowe umowy dzierżawy. Obejmują one szereg specyficznych kwestii, takich jak:

  • Długi okres obowiązywania umowy. Umowy dzierżawy gruntu pod farmy wiatrowe i fotowoltaiczne często obejmują okresy 20-30 lat. W związku z tym niezwykle istotne jest, aby wszystkie zapisy były precyzyjne i korzystne dla obu stron, a także by uwzględniały potencjalne zmiany prawne i rynkowe na przestrzeni lat.
  • Kwestie techniczne i infrastrukturalne. Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych wymaga dostępu do infrastruktury, takiej jak drogi dojazdowe, przyłącza do sieci energetycznej oraz inne instalacje techniczne. Umowa dzierżawy musi precyzyjnie określać obowiązki wydzierżawiającego i dzierżawcy w zakresie budowy, utrzymania i ewentualnego usunięcia tych elementów.
  • Ochrona środowiska. Inwestycje w odnawialne źródła energii muszą być zgodne z przepisami ochrony środowiska. Umowa powinna zawierać zapisy dotyczące ewentualnych zobowiązań związanych z rekultywacją terenu po zakończeniu okresu dzierżawy oraz odpowiedzialności za wszelkie szkody środowiskowe.
  • Klauzule dotyczące finansowania. Często inwestycje w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne są finansowane przy udziale zewnętrznych źródeł, takich jak kredyty bankowe czy fundusze inwestycyjne. Umowa dzierżawy powinna zatem uwzględniać ewentualne zobowiązania dzierżawcy wobec instytucji finansujących. Co więcej – należy pamiętać, że budowle podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, co do którego zapłaty formalnie zobowiązany jest właściciel nieruchomości. W związku z tym kluczową kwestią jest, aby umowa przewidywała rozsądne zasady rozliczeń i zabezpieczeń w tym zakresie.

Obsługa kancelarii prawnej zapewnia kompleksową analizę umowy dzierżawy, identyfikując potencjalne ryzyka i proponując odpowiednie zabezpieczenia. Dzięki temu, wydzierżawiający może mieć pewność, że jego interesy są chronione.

Doradztwo prawne pozwala zminimalizować ryzyko finansowe związane z inwestycjami w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, a dobrze skonstruowana umowa dzierżawy zwiększy szansę stabilności projektu przyszłe lata.

Jako kancelaria oferujemy weryfikację otrzymanego projektu umowy dzierżawy.

Naszym klientom najczęściej proponujemy następujące formy współpracy:

Farmy wiatrowe

  1. Weryfikacja treści umowy dzierżawy wraz z naniesieniem pisemnych uwag oraz omówienie umowy z radcą prawnym na telekonferencji – stawka: 2.200,00 zł brutto.
  2. Omówienie umowy z radcą prawnym na telekonferencji – stawka 1.000,00 zł brutto.

Farmy fotowoltaiczne

  1. Weryfikacja treści umowy dzierżawy wraz z naniesieniem pisemnych uwag oraz omówienie umowy z radcą prawnym na telekonferencji – stawka: 1.300,00 zł brutto.
  2. Omówienie umowy z radcą prawnym na telekonferencji – stawka 850,00 zł brutto.

Ww. stawki nie stanowią oferty. Każda usługa prawna Kancelarii wyceniana jest indywidualnie, po przesłaniu wzoru umowy.

Zachęcamy również do zapoznania się z jednym z naszych sukcesów dotyczącym dzierżawy gruntu, w wyniku którego na terenie gminy wiejskiej położonej na Dolnym Śląsku powstanie kilkanaście elektrowni wiatrowych.

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Cienka kapitalizacja w spółce z o.o.

Cienka kapitalizacja w spółce z o.o.

Często wspólnicy udzielają spółce pożyczek, aby ją dofinansować. Udzielanie pożyczek powinno być jednak... Czytaj więcej

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Cieszymy się, że możemy zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie – Dzień Otwarty naszej kancelarii,... Czytaj więcej

5 wyzwań organizacyjnych polskiej branży przemysłowej

5 wyzwań organizacyjnych polskiej branży przemysłowej

Poznaj kluczowe wyzwania, przed którymi stoi polska branża przemysłowa!

... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt