• Umowa zlecenie - urlop

Umowa zlecenie a urlop. Ile dni wolnych przysługuje Twoim pracownikom?

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, kwestię urlopów można łatwo
wytłumaczyć. Wszystkie zasady zostały opisane w kodeksie pracy. Nie jest on jednak przydatny, gdy
podpisana została umowa zlecenie. Urlop to bowiem jedno z praw, które przysługują wyłącznie
pracownikom z umowami o pracę. Pozostałych obowiązują zapisy kodeksu cywilnego.

Umowa zlecenie a urlop – jakie prawa ma zleceniobiorca?

Cechy charakterystyczne dla stosunku pracy nie mają zastosowania w przypadku osób, które
obowiązuje umowa zlecenie. Urlop to jeden z przywilejów, które tracą decydując się na taką umowę.
Są również zalety wynikające z tej formy współpracy. W przeciwieństwie do osób z umowami o pracę,
zleceniobiorcy nie mają stałego, wyznaczonego miejsca pracy, ani nawet ustalonego wymiaru czasu
pracy. Co więcej, nad wykonywaniem ich obowiązków nie czuwa pracodawca. Wystarczy, że zlecenie
zostanie zrealizowane w określonym czasie.

To wszystko sprawia, że zleceniobiorca może sam zarządzać swoim czasem i stylem pracy, by było mu
jak najwygodniej. Z tym wiąże się też jednak brak pewnych praw, np. do urlopów. Na szczęście, nie
oznacza to, że umowa zlecenie pozbawia zleceniobiorcę szansy na zasłużony wypoczynek.

Umowa zlecenie – urlop czy przerwa?

Chociaż umowa zlecenie nie przewiduje opcji udzielania urlopu, możliwe jest skorzystanie z odpłatnej
przerwy w wykonywaniu obowiązków na rzec zleceniodawcy. Oczywiście pod warunkiem, że
pracodawca zgodzi się zawrzeć w umowie zapis, który pozwala na udzielanie takich przerw. Trzeba
zwrócić na to uwagę, ponieważ nie ma on takiego obowiązku. Dlatego tego zapisu nie będzie
zawierała każda umowa zlecenie. Urlop w postaci przerwy będzie przysługiwał tym osobom, które
zadbają o to, żeby ich umowy ją umożliwiały.

Zleceniobiorca powinien też dopilnować, czy w treści umowy nie ma żadnych niekorzystnych
warunków. Zwłaszcza jeśli są związane z wynagrodzeniem. Sprawdź, czy w dokumencie znajduje się
informacja, że skorzystanie z przerwy nie uprawnia pracodawcy do obniżenia wysokości wypłaty.
Suma wynagrodzenia powinna pozostać taka sama – inaczej umowa nie będzie korzystna.

 

 

Kwestie związane z urlopami i przerwami w pracy bywają skomplikowane. Zwłaszcza kiedy nie
wiadomo, czy dana osoba ma prawo do tego, żeby skorzystać z prawa do wypoczynku. Pracodawcy
często nie są też pewni w jakich sytuacjach można nie zgodzić się na udzielenie urlopu. Takim
przedsiębiorcom oferujemy naszą pomoc – analizujemy treści umów i doradzamy, jakie działania
powinni podjąć.

2018-08-22T14:44:58+00:0020 sierpnia 2018|Aktualności|