Umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości – czym jest?

Opublikowano: 03.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024
Umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości – czym jest?

Umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości przemysłowej to umowa, która przenosi własność na kupującego. Jest zawierana po umowie przedwstępnej i dopiero po zawarciu umowy przyrzeczonej możemy mówić o finalizacji transakcji.  Umowa przyrzeczona jest najczęściej spotykana właśnie na rynku nieruchomości, niezależnie od tego czy sprzedającym jest deweloper czy kupujemy nieruchomość z rynku wtórnego, jest ona nieodzownym elementem kupna nieruchomości.

Czy umowa przyrzeczona to akt notarialny?

Umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości przemysłowej, by mogła mieć moc prawnie wiążącą musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Przed jej podpisaniem notariusz weryfikuje stan prawny nieruchomości, sprawdza czy nieruchomość jest obciążona hipoteką oraz czy osoba, która ją sprzedaje, ma do niej prawo własności. Notariusz musi upewnić się także, czy lokal nie jest zadłużony lub nie stanowi przedmiotu egzekucji komorniczej. Umowa przyrzeczona nieruchomości zawiera szczególnie takie informacje jak: przedmiot umowy, warunki sprzedaży, określenie ceny, określenie terminu przekazania kupującemu przedmiotu umowy oraz oczywiście wskazuje strony umowy. Istotne jest, że wszystkie warunki zawarte w umowie przyrzeczonej są tożsame z warunkami zawartymi w umowie przedwstępnej, a kwestie transakcji nie podlegają zmianom.

Umowa przyrzeczona a umowa przedwstępna – czym się różnią?

Są to dwie różne umowy zależne od etapu procesu transakcji. Umowa przyrzeczona jak zostało wskazane na wstępie artykułu jest umową następującą po umowie przedwstępnej i zawiera jej postanowienia. Co ważne w umowie przedwstępnej oprócz przedmiotu umowy czyli naszej nieruchomości przemysłowej, określenia ceny czy strony umowy, wskazuje się zobowiązujący termin zawarcia umowy przyrzeczonej.  Warto pamiętać, że zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia. W umowie przedwstępnej zamieszcza się również informację o wniesionych przez kupującego zaliczkach bądź zadatku. Należy pamiętać, że przeniesienie prawa własności następuje dopiero na mocy umowy przyrzeczonej, a nie umowy przedwstępnej.

Strona uchyla się od podpisania umowy przyrzeczonej! Co w tej sytuacji?

Niestety nie zawsze strony w równym stopniu zaangażowania dążą do zawarcia umowy przyrzeczonej i finalizacji transakcji zakupu nieruchomości przemysłowej. W sytuacji, gdy jedna ze stron uchyla się od podpisania umowy przyrzeczonej możemy podjąć kroki na drodze sądowej poprzez żądanie podpisania umowy lub możemy domagać się od strony przeciwnej odszkodowania czyli naprawienia szkody w związku z nie zawarciem umowy oraz poniesionymi kosztami. UWAGA! Roszczenia majątkowe z tytułu umowy przyrzeczonej upływają po 12 miesiącach od dnia, w którym minął pierwotny termin podpisania umowy przyrzeczonej.

Podpisujemy umowę przyrzeczoną, kto za to zapłaci?

Zwyczajowo koszty zawarcia umowy przyrzeczonej pokrywa strona kupująca. Podstawowe koszty związane z zawarciem umowy przyrzeczonej to koszty notarialne (są one ustalane na podstawie wartości nieruchomości), koszt założenia księgi wieczystej, wpis prawa własności do księgi wieczystej czy opłata za odpis aktu notarialnego umowy przyrzeczonej. Należy pamiętać również o konieczności zapłaty podatku PCC w wysokości 2% od ceny nieruchomości, jednakże występują wyjątki od obowiązku zapłaty podatku PCC. Zwolnienie występuje np. w razie zakupu nieruchomości przemysłowej od przedsiębiorcy na podstawie faktury VAT. Pamiętajmy, że jeśli korzystaliśmy z usług biura nieruchomości bądź biura pośrednictwa sprzedaży nieruchomości to również należy doliczyć ich wynagrodzenie do poniesionych kosztów. Można zauważyć, że zawarcie umowy przedwstępnej bądź przyrzeczonej nie zawsze jest łatwym zadaniem, by zminimalizować ryzyko wystąpienia w późniejszych etapach nieprawidłowości, zalecane jest skorzystanie z pomocy specjalistów.

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Nieruchomość przemysłowa – weryfikacja pozwolenia na budowę i użytkowanie

Nieruchomość przemysłowa – weryfikacja pozwolenia na budowę i użytkowanie

Zakup nieruchomości przemysłowej wymaga szczególnej uwagi w związku z kwestiami prawnymi dotyczącymi pozwolenia... Czytaj więcej

Najem hal przemysłowych – aspekty prawne i umowne, o których warto pamiętać

Najem hal przemysłowych – aspekty prawne i umowne, o których warto pamiętać

Omawiamy najważniejsze aspekty związane z najmem hal przemysłowych, kluczowe elementy umowy oraz zalety i... Czytaj więcej

Istotne zmiany w planowaniu przestrzennym: Jak nowe regulacje wpłyną na inwestycje przedsiębiorców?

Istotne zmiany w planowaniu przestrzennym: Jak nowe regulacje wpłyną na inwestycje przedsiębiorców?

Ostatnie modyfikacje ustawy dotyczącej planowania i zagospodarowania przestrzennego spowodowały znaczące... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt