Wsparcie inwestycyjne2019-02-04T11:34:09+00:00

Wsparcie inwestycyjne

Proponujemy wsparcie prawne przy rozszerzeniu oferty i ekspansji na nowe rynki. Pomożemy Państwu bezpiecznie przejść przez proces zmian i transformacji. W razie potrzeby, poprowadzimy Państwa przedsiębiorstwo przez kolejne etapy rozwoju. Zbudujemy realny plan działania oraz ścieżki, które bezpiecznie zaadaptują Państwa przedsiębiorstwo do nowych okoliczności i wyzwań.

Każda inwestycja i zmiana angażuje duże zasoby, zarówno w postaci pracowników, jak i budowę nowej struktury organizacyjnej. Nasz zespół ograniczy istotnie ryzyko wpisane w podejmowane inwestycje i ukierunkuje Państwa działania, tak aby zwiększyć szanse Państwa przedsiębiorstwa na osiągnięcie znaczących korzyści.

Oferujemy Państwu wsparcie prawne w realizacji strategii rozwoju i ekspansji, ponieważ odpowiednio poprowadzona inwestycja przekłada się na realny sukces wielu przedsiębiorstw.

Co jeszcze robimy w ramach wsparcia inwestycyjnego?

 • Pomagamy w przekształceniach kapitałowych i strukturalnych.
 • Oferujemy wsparcie podczas przejęcia innego przedsiębiorstwa.
 • Przedstawiamy optymalne rozwiązania prawne i podatkowe.
 • Wspieramy Państwa w trakcie negocjacji.

Skontaktujcie się z nami już dziś. Obsługujemy podmioty krajowe i zagraniczne.

DORADZTWO PRAWNE I STRATEGICZNE

Podczas procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem funduszy unijnych spotykamy się z zapotrzebowaniem naszych Klientów na kompleksowe doradztwo prawne i strategiczne. Specjalistyczna wiedza i doświadczenie pozwalają nam zaoferować naszym Klientom wsparcie na najwyższym poziomie między innymi w poniższych obszarach:

 • Obsługa procesu zakładania, przekształcania, łączenia, dzielenia, likwidacji przedsiębiorstw.
 • Obsługa procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw (sporządzanie i opiniowanie planów i harmonogramów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa).
 • Dokonywanie zmian właścicielskich w spółkach (zbycie udziałów, wyłączenia wspólnika ze spółki, itp.) oraz zmian wśród członków organów (zarząd, komisje rewizyjne, rady nadzorcze).
 • Prawo odszkodowawcze / odzyskiwanie należności (postępowanie przedsądowe; reprezentacja w procesie dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej).
 • Sporządzanie i udzielanie opinii do umów cywilnoprawnych, w tym umów nienazwanych a także do umów: agencyjnych, komisu, leasingu, o roboty budowlane, ubezpieczenia, deweloperskich oraz franchisingu, itp.
 • Doradztwo oraz przeprowadzenie procedury w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych, w tym zezwoleń i licencji.
 • Doradztwo w zakresie strategii ochrony praw własności przemysłowej tj. patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych.
 • Wycena przedsiębiorstwa/udziałów/majątku.
 • Analiza finansowej/analizy opłacalności mojej inwestycji.