Sądowo-administracyjnych2019-02-04T11:18:40+00:00

Prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych

Proponujemy Państwu pomoc z zakresu postępowań sądowo-administracyjnych. Udzielamy porad prawnych i wydajemy opinie. Każde postępowanie sądowo-administracyjne jest inne, dlatego każdą sprawę traktujemy indywidualnie. Analizujemy ją i na tej podstawie radzimy jaką strategię przyjąć.

Reprezentujemy Państwa przed właściwymi organami i sporządzamy pisma i wnioski m.in. o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego.

Prowadzenie postępowań sądowych jest usługą, którą świadczymy już od wielu lat. Nasze doświadczenie pozwala skutecznie walczyć o wygraną dla naszych Klientów.

Urząd odmawia udzielenia firmie dofinansowania? A może wydaje decyzje, które budzą wątpliwości? Jeśli istnieją przesłanki do tego, że działania organów administracji publicznej nie znajdują uzasadnienia w prawie – oferujemy naszą pomoc. Prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych należy do naszych specjalności. Pomożemy Państwu wygrać spór. Prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych – rodzaje spraw
Sądy administracyjne orzekają w sporach pomiędzy organami administracji publicznej oraz pomiędzy nimi a osobami fizycznymi lub prawnymi. Postępowania sądowo-administracyjne mają na celu określenie, czy dany podmiot (np. urząd) działał zgodnie z przepisami i czy jego decyzje miały podstawę prawną. Sądy mają także obowiązek orzekać w szczególnych sprawach, które wymagają ich kontroli.Możliwe jest prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych wtedy, kiedy do sądu kierowane są skargi na organy administracji związane z ich działalnością, zaniechaniem działania lub przewlekłym prowadzeniem postępowań. Sądy rozpatrują też skargi na wydawane przez te podmioty postanowienia, decyzje i akty prawa. Jeżeli np. urząd niesłusznie nałożył grzywnę na przedsiębiorcę albo wydał decyzję, chociaż nie miał do tego uprawnień, rozstrzygnie to właśnie sąd administracyjny.

Postępowania sądowo-administracyjne – wsparcie na każdym etapie

Postępowania sądowo-administracyjne mają swoje uzasadnienie również wtedy, gdy okazuje się, że w urzędzie zgubiono lub zniszczono dokumenty. Zdarza się też, że ich celem jest wyjaśnienie przepisów, których treść może być różnie interpretowana.

Nasi Klienci mogą od nas otrzymać kompleksową pomoc w sporach z organami administracji publicznej. Prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych obejmuje w naszym przypadku szereg usług. Na początku zajmujemy się analizą sprawy – określamy jakie są szanse na wygranie sporu i które przepisy świadczą o zasadności Państwa argumentów.

Następnie pomagamy Państwu sformułować stosowny wniosek, np. o rozpoczęcie postępowania sądowo-administracyjnego lub o jego wznowienie. Doradzamy też, jakie dokumenty należy do niego dołączyć i podpowiadamy, jak można je zgromadzić.

Pomoc w procesach sądowo-administracyjnych

Prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych oznacza również reprezentowanie Klientów przed sądem. Możemy występować jako pełnomocnicy i zwiększyć Państwa szanse na pomyślne rozwiązanie sporu.

W niektórych przypadkach postępowania sądowo-administracyjne obejmują także mediacje. Mają one miejsce przed rozprawą. Pomożemy Państwu się do nich przygotować, żeby ich wynik okazał się dla Państwa korzystny.

Postępowania sądowo-administracyjne mogą być rozpatrywane w dwóch instancjach. W pierwszej decydują Wojewódzkie Sądy Administracyjne. Z kolei drugą instancję stanowi Naczelny Sąd Administracyjny. Jeżeli decyzja sądu pierwszej instancji nie będzie dla Państwa satysfakcjonująca, pomożemy w składaniu wniosku o odwołanie.

Warto pamiętać, że skargi do sądu administracyjnego muszą być złożone w ciągu 30 dni od dnia, w którym doręczona została decyzja organu. Dlatego jeśli Państwa zdaniem nie jest ona uzasadniona, nie warto czekać – zachęcamy do skontaktowania się z nami i złożenia skargi.