Karnych2019-02-04T11:15:59+00:00

Prowadzenie postępowań karnych

Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie postępowania karnego. Występujemy w imieniu osób pokrzywdzonych lub bronimy oskarżonych, w zależności od Państwa sytuacji. Pomagamy w gromadzeniu dowodów i dokładamy wszelkich starań, by każdy z nich został starannie rozpatrzony. Nie pominiemy żadnego szczegółu, który może wskazywać na rację naszego Klienta. W razie potrzeby, nasz prawnik wystąpi jako obrońca w procesie karnym.

W przypadku osób, których postępowanie zostało już zakończone, podejmujemy też starania, by została rozpatrzona kasacja wyroku karnego. Angażujemy się w sprawy różnego rodzaju, ale naszą specjalnością są spory gospodarcze. Często reprezentujemy Klientów wtedy, gdy w grę wchodzą przestępstwa gospodarcze.

Rodzaje postępowań są różne, ale my do każdego z nich podchodzimy indywidualnie. Mogą się Państwo o tym przekonać, powierzając nam swoje sprawy.

Zostali Państwo pokrzywdzeni w wyniku przestępstwa? A może są Państwo oskarżeni o jego popełnienie? W takich sytuacjach oferujemy naszą pomoc. Prowadzenie postępowań karnych wymaga doświadczenia i wiedzy z zakresu prawa karnego. Nasz zespół wielokrotnie udowodnił, że nawet z pozoru beznadziejne sprawy mogą zakończyć się pomyślnym wyrokiem.

Postępowanie karne – co warto wiedzieć?

W celu ustalenia czy zostało popełnione przestępstwo i kto był jego sprawcą, prowadzone jest postępowanie karne. W jego wyniku osoba, która dopuściła się czynu zabronionego powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Prowadzenie postępowań karnych obejmuje kilka etapów:

  • postępowanie przygotowawcze – w jego trakcie prowadzone jest śledztwo (w przypadku poważniejszych przestępstw) lub dochodzenie,
  • postępowanie główne – odbywa się ono przed sądem I instancji, który wydaje wyrok na podstawie przedstawionych dowodów, zeznań świadków i opinii biegłych,
  • postępowanie odwoławcze – ma charakter kontrolny i odbywa się przed sądem II instancji,
  • postępowanie wykonawcze – polega na wykonaniu wyroku skazującego, a także usunięciu skutków popełnienia czynu zabronionego albo ich złagodzeniu.

Niepomyślny wyrok – środki odwoławcze

Jeśli postępowanie karne zakończy się wyrokiem, który uważają Państwo za niesprawiedliwy – nic straconego! Zarówno poszkodowany, jak i oskarżony mają prawo do złożenia:

  • apelacji od wyroku sądu I instancji – konieczne jest wcześniejsze złożenie wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku. Apelacja może być złożona w ciągu 14 dni od daty doręczenia uzasadnienia,
  • zażalenia od postanowień i zarządzeń sądu,
  • sprzeciwu wobec postanowień sądu, jego zarządzeń lub wobec wyroku nakazowego.

Jeśli zostanie złożona apelacja lub zażalenie, ma miejsce postępowanie karne odwoławcze. Warto pamiętać, że odwołanie od orzeczenia może dotyczyć go w całości lub tylko jego części.

Prowadzenie postępowań karnych – jak możemy pomóc?

Z naszą pomocą Państwa szanse na otrzymanie sprawiedliwego wyroku stają się większe. Oferujemy prowadzenie postępowań karnych na różnych etapach. Po przeprowadzeniu analizy danej sprawy, udzielamy porad związanych z kompletowaniem dowodów, które stanowiłyby potwierdzenie Państwa oświadczeń. Pomagamy również w ich zdobywaniu.

Ponadto naszym zadaniem jest reprezentowanie Państwa przed sądem. Bez względu na to, czy występują Państwo w roli poszkodowanych czy oskarżonych, będziemy chronić Państwa interesów. Jeśli postępowanie karne główne zakończy się wydaniem niesatysfakcjonującego wyroku lub postanowienia, pomożemy również przy składaniu apelacji, zażalenia lub sprzeciwu.

Zachęcamy do kontaktu – prowadzenie postępowań karnych to jedna z naszych specjalności. Wspólnie omówimy Państwa sytuację i znajdziemy skuteczne rozwiązanie.