Prawo ochrony środowiska2018-05-07T21:10:47+00:00

Potrzebujecie Państwo wparcia ekspertów od spraw ochrony środowiska? Zdajcie się na nasze doświadczenie.

Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Znamy normy, regulacje i aktualne wymogi.

  • Pomożemy Państwu uzyskać wymagane decyzje, zgody, zezwolenia, pozwolenia i wpisy do rejestrów.
  • Przeprowadzimy audyt prawny w Państwa przedsiębiorstwie.
  • Doradzimy jak działać zgodnie z prawem w zakresie:
  • działalności, która emituje zanieczyszczenia do środowiska.

  • gospodarki odpadami,
  • uruchomieniu regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), w tym obiektów unieszkodliwiania odpadów,
  • planowanych do realizacji przedsięwzięciach (w tym obszarze ocen oddziaływania na środowisko).

Doradzimy Państwu, jak uniknąć problemów, kar czy obciążeń finansowych. Wiemy, jak działać odpowiedzialnie. Możecie Państwo zaufać naszym ekspertom.