Pomoc w uzyskaniu decyzji, zgód, zezwoleń2018-05-07T21:47:17+00:00

Uzyskanie decyzji środowiskowej

Warunkiem realizacji wielu inwestycji jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Pomożemy Państwu ją otrzymać. Wskażemy, które dokumenty są do tego potrzebne i przeanalizujemy plan projektu pod względem zgodności z przepisami. Sporządzimy też raport opisujący, jaki wpływ ma dana inwestycja na środowisko. Dodatkowo, opracujemy wniosek o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Procedura uzyskania decyzji środowiskowej wymaga przedstawienia wielu dokumentów. Jest jednak niezbędna do tego, by otrzymać pozwolenie na rozpoczęcie prac. Z nami na pewno uda się Państwu je uzyskać.