Kompleksowa pomoc prawna2018-05-07T22:20:44+00:00

Prowadzicie Państwo przedsiębiorstwo, które nadal chcecie rozwijać?

Skorzystajcie z kompleksowej pomocy prawnej kancelarii Czapczyński.

Dbamy o to, aby ludzie biznesu podejmowali właściwe decyzje i pewnie budowali swoją przewagę na rynku. Proponujemy stałe wsparcie naszych prawników oraz doraźne konsultacje.

Nasza pomoc obejmuje:

 • prawo handlowe,
 • prawo korporacyjne,
 • prawo pracy,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo cywilne,
 • prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Wskażemy Państwu wszystkie zagrożenia prawne. Znajdziemy najlepsze rozwiązanie. Przekażemy czytelne rekomendacje prawne do dalszych działań.

Co robimy w ramach kompleksowej pomocy prawnej?

 • Analizujemy zawierane przez Państwa umowy.
 • Pomagamy w sprawach pracowniczych.
 • Egzekwujemy należności.
 • Uczestniczymy w sporach z kontrahentami.
 • Wspieramy w przekształceniach, połączeniach czy podziałach spółek.
 • Organizujemy i reorganizujemy struktury kapitałowe.
 • Pomagamy zabezpieczyć majątek.

Powiemy Państwu, jak wyjść z trudnej sytuacji.

Jeżeli prowadzicie nowoczesne przedsiębiorstwo, skorzystajcie z compliance. Każda firma potrzebuje zaufanego doradcy.

 • poznamy Państwa działalność,

 • przeprowadzimy audyty,

 • zasugerujemy odpowiednie rozwiązania,

 • będziemy blisko Państwa spraw.

Damy Państwu wsparcie i ograniczamy ryzyko wpisane w Państwa biznes.