Rękojmia przy nieruchomościach przemysłowych – czym jest, ile trwa i kiedy warto korzystać?

Opublikowano: 20.02.2023
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024
Rękojmia przy nieruchomościach przemysłowych – czym jest, ile trwa i kiedy warto korzystać?

Czy zdarzyło Ci się, że towar, który zakupiłeś miał wady lub nie spełniał zapowiedzianych zadań? W takiej sytuacji powinieneś wiedzieć, czy jest rękojmia i jak z niej skorzystać. W sprawie nieruchomości, rękojmia ma niebagatelne znaczenie, bowiem mowa jest o wadach dużo większych i kosztowniejszych.

Niniejszy artykuł dotyczy w głównej mierze rękojmi nieruchomości, dowiesz się z niego m.in.:

  • czym jest rękojmia,
  • ile trwa rękojmia,
  • jak wygląda rękojmia przy nieruchomościach przemysłowych,
  • jak z niej skorzystać.

Rękojmia należy do jednej z dwóch form reklamacji produktu niezgodnego z umową. Zasady rękojmi znajdują swoje odzwierciedlenie w Kodeksie Cywilnym. Rękojmia nie musi wynikać z umowy, gdyż wynika z praw kupującego.

Rękojmia dotyczy wad fizycznych, to jest niezgodności produktu z umową jego dotyczącą lub zapewnień, które dawał sprzedający, ale również wad prawnych. Wada prawna to przykładowo sytuacja, w której rzecz kupiona należy już do innej osoby, czyli ktoś nam sprzedał przedmiot, który nie był jego własnością.

W niektórych przypadkach sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Jednym z takich przypadków będzie sytuacja, w której kupujący wiedział o wadach kupowanego produktu w chwili zawarcia umowy.

Rękojmia przysługuje kupującemu przez okres 2 lat w przypadku rzeczy ruchomych lub nawet do 5 lat w przypadku nieruchomości. Dla nieruchomości czas ten zaczyna liczyć się od wydania nieruchomości kupującemu. Należy pamiętać jednak, że okres 5 lat rękojmi obowiązuje przypadku samej nieruchomości oraz elementów jej  nieodłącznych (np. elewacja), czyli dotyczy tylko wad fizycznych obiektu. W przypadku wad prawnych czas ten jest nieograniczony terminem, jest tak również kiedy sprzedawca zataił wadę. Nie ma tutaj znaczenia po jakim czasie od zakupu kupujący dostrzeże wadę prawną, jednak ma on rok na jej zgłoszenie od jej stwierdzenia, jeżeli nie zdąży straci możliwość rękojmi.

Jeżeli kupujący dostrzeże wadę fizyczną lub prawną zakupionej nieruchomości, to na mocy rękojmi może odstąpić od umowy lub wymagać od sprzedającego zmniejszenia ceny, wymiany towaru lub naprawienia usterki. To kupujący decyduje jaką formę wybierze, jednakże prawo do wymiany nie dotyczy nieruchomości. Co więcej, w przypadku wady nieruchomości, wykonawca ma obowiązek usunąć ją w rozsądnym czasie tak aby jego działania nie stwarzały niedogodności dla drugiej strony umowy. Jeżeli jednak nie byłoby to możliwe lub jeżeli wymiana wiązałaby się z nadmiernym kosztem, wykonawca może odmówić usunięcia usterki.

W przypadku nieruchomości przemysłowej rękojmia może dotyczyć takich wad fizycznych, jak:

  • zmniejszonego metrażu niż ten, który został wskazany w umowie,
  • wykończenia gorszymi materiałami,
  • złego stanu technicznego kupowanego obiektu (np. wadliwa instalacja elektryczna),

Przykładem wad prawnych będzie sytuacja sprzedaży nieruchomości, która nie będzie własnością sprzedającego. Podobnie jak w przypadku ruchomości rękojmia może zostać ograniczona, rozszerzona lub wyłączona, jednak nie w przypadku, kiedy sprzedający zataił przed kupującym wady nieruchomości. Prawo nie określa konkretnego sposobu zgłoszenia wady, można to zrobić ustnie, pisemnie lub elektronicznie.

Przed transakcją zawsze należy sprawdzić kupowany obiekt (wizja lokalna, sprawdzenie techniczne). Stwierdzenie to dotyczy każdego kupującego, jednakże w przypadku przedsiębiorców jest ono jeszcze ważniejsze, gdyż obowiązuje ich tzw. akt staranności. Oznacza on, że w przypadku transakcji pomiędzy przedsiębiorcami, kupujący musi zbadać nieruchomość w czasie i w sposób, który wynikać może przykładowo z istniejącego zwyczaju handlowego. Przedsiębiorca będący kupującym musi również niezwłocznie powiadomić drugiego przedsiębiorcę będącego sprzedawcą o wystąpieniu wady. Określenie „niezwłocznie” nie jest doprecyzowane prawnie, jednakże przyjmuje się, że działanie to nastąpi bez zbędnej zwłoki (do 14 dni). Jeżeli kupujący nie zbada kupowanej rzeczy lub nie zgłosi wykrycia wady może stracić prawo do rękojmi, chyba że wada została ukryta przez sprzedającego lub zapewniał on, że wady nie istnieją.

Rękojmia to prawo kupującego, które chroni go przed nieuczciwymi działaniami sprzedającego lub wadami towaru. Warto z niej korzystać i dochodzić swoich praw.

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Nieruchomość przemysłowa – weryfikacja pozwolenia na budowę i użytkowanie

Nieruchomość przemysłowa – weryfikacja pozwolenia na budowę i użytkowanie

Zakup nieruchomości przemysłowej wymaga szczególnej uwagi w związku z kwestiami prawnymi dotyczącymi pozwolenia... Czytaj więcej

Najem hal przemysłowych – aspekty prawne i umowne, o których warto pamiętać

Najem hal przemysłowych – aspekty prawne i umowne, o których warto pamiętać

Omawiamy najważniejsze aspekty związane z najmem hal przemysłowych, kluczowe elementy umowy oraz zalety i... Czytaj więcej

Istotne zmiany w planowaniu przestrzennym: Jak nowe regulacje wpłyną na inwestycje przedsiębiorców?

Istotne zmiany w planowaniu przestrzennym: Jak nowe regulacje wpłyną na inwestycje przedsiębiorców?

Ostatnie modyfikacje ustawy dotyczącej planowania i zagospodarowania przestrzennego spowodowały znaczące... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt