Language: Polish English German

Procesy sądowe

Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński od początku swojego istnienia reprezentuje swoich Klientów w procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego czy karnego. W imieniu naszych Klientów występujemy także przed sądami arbitrażowymi.

Przed rozpoczęciem sporu na życzenie Klienta podejmujemy się mediacji i negocjacji, traktując taką formę rozwiązania jako narzędzie szczególnie przyjazne przedsiębiorcom i gospodarce, przyczyniające się do oszczędności czasu i kosztów dla obu stron.

Po dogłębnym zapoznaniu się z Państwa sprawą, przedstawiamy i wdrażamy możliwe strategie działania. Pracujemy w interdyscyplinarnych zespołach eksperckich, co zapewnia kompleksową analizę każdego aspektu sprawy. Naszym priorytetem jest poprowadzenie sprawy w sposób najbardziej korzystny dla Klienta. Oznacza to zarówno pełne zaangażowanie w sprawy, które rokują szanse na powodzenie, jak też i rzetelne informowanie Klienta o dostrzeżonych ryzykach – naszym priorytetem jest zawsze uchronienie Klienta przed przegraną i zbędnymi kosztami, co oznacza czasem także rekomendacje do odstąpienia od wątpliwych sporów, w które Klient musiałby inwestować bez realnych szans na wygraną.

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej.