Language: Polish English German

Problemy przekazywania danych do USA!

Problemy przekazywania danych do USA!

Wiele polskich podmiotów przekazuje dane osobowe do USA, często nawet nie mając dostatecznej świadomości, że to się dzieje.

Usługodawcy zapewniający przechowywanie danych w chmurze, lub zapewniający dostęp do wirtualnych serwerów, obliczeń lub zdalnych aplikacji, mogą procesować dane na terytorium USA.

Powyższe stanowi proces transgranicznego przetwarzania danych osobowych, który nakłada na Administratora tych danych, szereg dodatkowych obowiązków i odpowiedzialności, przewidzianych przepisami RODO.

Szczegóły w linku poniżej, przyjemnej lektury!

https://www.rp.pl/Dane-osobowe/309169947-Ryzykowne-przekazywanie-danych-do-USA.html

Nadamy właściwy kierunek prawny Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami!