Praca dla osób niepełnosprawnych – co musi wiedzieć pracodawca?

Opublikowano: 14.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2023
Praca dla osób niepełnosprawnych – co musi wiedzieć pracodawca?

Praca dla osób niepełnosprawnych wiąże się dla pracodawcy z możliwością dofinansowania, ale też nakłada na niego pewne obowiązki. Badania przeprowadzone przez GUS wskazują, że stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym spadła w 2017 roku do 9,3% − to rekordowo niski wynik. Oznacza on, że coraz więcej pracodawców decyduje się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Powinni oni wiedzieć, z jakimi warunkami się to wiąże.

Praca dla osób niepełnosprawnych – podstawowe informacje

Wyróżnia się 3 stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny. W dwóch ostatnich przypadkach pracodawca powinien gwarantować warunki pracy chronionej. Nie jest do tego zobowiązany jedynie wtedy, gdy zapewnia stanowiska pracy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych albo kiedy praca dla osób niepełnosprawnych jest zdalna.

Skąd wiadomo jaki stopień niepełnosprawności ma kandydat do pracy? Taka informacja jest zamieszczona na specjalnym orzeczeniu. Może ono być wydawane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności albo przez lekarza pełniącego funkcję orzecznika ZUS. Należy też zaznaczyć, że tylko osoby posiadające zezwolenie lekarza medycyny pracy na wykonywanie obowiązków zawodowych, będą mogły być zatrudniane. Ponadto, niepełnosprawni pracownicy nie mogą podejmować się zadań, które nie są zgodne ze wskazaniami lekarza.

Praca na określonych warunkach

Jeśli chcesz zatrudnić osobę niepełnosprawną musisz też pamiętać, że obowiązują limity czasowe. Pracownik o lekkim stopniu niepełnosprawności będzie mógł pracować 40 godzin tygodniowo (8h na dobę). Wymiar pracy będzie jednak mniejszy w przypadku osób ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością – 35 godzin tygodniowo (7 godzin dziennie). Co więcej, osobom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowa, 15-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.

Istnieje także warunek, który nie pozwala, by praca dla osób niepełnosprawnych była wykonywana nocą albo ponad zwykły wymiar godzin. Jest to dozwolone tylko w wyjątkowych przypadkach – kiedy ich zadaniem jest pilnowanie lub wtedy, gdy pozwoli na to lekarz odpowiedzialny za przeprowadzanie profilaktycznych badań pracowników. Alternatywnie, zamiast niego zgodę może wydać lekarz pełniący opiekę nad danym pracownikiem.

Dodatkowe dni urlopu

Warto pamiętać, że umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności często kwalifikuje do tego, by rocznie otrzymywać dodatkowe 10 dni roboczych urlopu wypoczynkowego. Jednak nie od razu – pracownik musi najpierw przepracować rok jako osoba ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Miej na uwadze, że nie każdy będzie mógł skorzystać z tego prawa – jest ono skierowane tylko do osób, które:

  • są uprawnione do nie więcej niż 26 dni urlopu wypoczynkowego,
  • nie są uprawnione do urlopu dodatkowego w wymiarze przekraczającym 10 dni roboczych.

Dofinasowanie do wynagrodzenia

Pracodawcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, mogą co miesiąc otrzymywać dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika (warunek – jego nazwisko musi się znajdować w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi PFRON). Wypłaca je Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Istnieją jednak ścisłe zasady, które w określonych przypadkach uniemożliwiają udzielenie dofinansowania. Dzieje się tak np. wtedy, gdy pracownik z lekkim bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma ustalone prawo do emerytury albo jest zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej. Chcesz poznać szczegóły związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych? Chętnie Ci je podamy – skontaktuj się z nami i wybierz dogodny termin spotkania.

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Facebook Instagram Linkedin Youtube

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Od pracodawcy nie tylko okulary

Od pracodawcy nie tylko okulary

Nowelizacja przepisów z zakresu BHP nakłada nowe obowiązki na pracodawców. Zmiana przepisów wprowadza liczne... Czytaj więcej

Kolejne nieruchomości „znikną” z rynku?

Kolejne nieruchomości „znikną” z rynku?

Choć wydawać by się mogło, że zmiana przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze nie wpłynie na ruch... Czytaj więcej

W 15 minut sprawdź poziom ryzyka prawnego w swojej firmie

W 15 minut sprawdź poziom ryzyka prawnego w swojej firmie

Sprawdź, czy Twoja firma działa zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez ustawodawcę w obrębie prawa pracy.... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt