Porady prawne na 2018. Co się zmieni w najbliższych miesiącach?

Opublikowano: 05.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2019
Porady prawne na 2018. Co się zmieni w najbliższych miesiącach?

Rozpoczynający się rok niesie wiele zmian, które znacząco wpłyną na sposób prowadzenia przedsiębiorstw, spraw HR i działań marketingowych. Najważniejsze dotyczą prawa pracy a także unijnego rozporządzenia RODO, którego postanowienia mają wejść w życie pod koniec maja. Zagadnienia te są szczególnie bliskie naszym klientom, dlatego na bieżąco analizujemy sytuację i przygotowujemy porady prawne na najbliższe miesiące.

Porady prawne dotyczące zmian w prawie pracy

Już od początku roku obowiązuje nowa minimalna stawka za wynagrodzenie, która wynosi 2100 zł brutto. Natomiast osoby, które podpisały umowy cywilnoprawne, będą teraz otrzymywać minimum 13,70 zł za każdą przepracowaną godzinę. Pracodawcy powinni mieć to na uwadze nie tylko przy podpisywaniu umów, ale również podczas opracowywania budżetu i planowania inwestycji.

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają zatrudniać w tym roku cudzoziemców spoza UE i EOG, również powinni zapoznać się ze zmianami w przepisach. Są one związane przede wszystkim z pracą sezonową i krótkoterminową. Warto pamiętać, że od początku roku trzeba posługiwać się nowymi wzorami dokumentów, umożliwiających ubieganie się o zezwolenie na pracę cudzoziemca. Inne są także wzory oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy niesezonowej cudzoziemcowi. Będą je musieli składać pracodawcy zatrudniający obywateli takich krajów jak Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja oraz Ukraina. Konieczne będzie zawarcie z nimi umowy o pracę lub cywilnoprawnej w formie pisemnej.

Wszystkie wzory są one dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W razie wątpliwości, z których formularzy skorzystać, najlepiej zgłosić się po porady prawne do specjalistów z prawa pracy. Pomogą oni uniknąć nieporozumień i prawnych konsekwencji wadliwego stosowania przepisów.

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

Wprowadzenie RODO w maju oznacza istotne zmiany zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Unijne rozporządzenie zakłada m.in., że wszystkie firmy i instytucje przechowujące dane osobowe, będą musiały je w określony sposób zabezpieczać. To zadanie warto jak najszybciej zlecić osobom odpowiedzialnym za ochronę tych danych, a także pracownikom działu IT, którzy muszą odpowiednio wcześniej przygotować nowy system, zapewniający niezbędne bezpieczeństwo.

Również pracownicy działów marketingu będą musieli nauczyć się nowych zasad ochrony danych osobowych. Jeżeli ich firma będzie chciała profilować wybranego użytkownika, będzie musiała go o tym wcześniej poinformować oraz uzyskać jego zgodę. Poza tym, osobie tej będzie również przysługiwać prawo do zapomnienia, czyli do usunięcia jego danych.

Spośród wielu postanowień RODO, warto zwrócić uwagę także na odpowiedzialność ciążącą na administratorach danych, którzy będą musieli nadzorować wszelkie naruszenia i zgłaszać je do wyznaczonego organu w ciągu 72 godzin. Wiążą się z tym nowe, szczegółowe procedury, z którym warto zapoznać się jak najszybciej. Zwłaszcza, że do obowiązków pracodawcy należy także wcześniejsze poinformowanie pracowników o zmianach.

Kancelaria Radców Prawnych Czapczyński specjalizuje się w kompleksowym wsparciu prawnym biznesu i na bieżąco analizuje wszelkie zmiany w prawie. Porady prawne naszych ekspertów to gwarancja bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju w zmieniającym się świecie. Zapraszamy do kontaktu.

Przeczytaj także

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Poszukujemy osoby na stanowisko Radca prawny / Adwokat.

... Czytaj więcej
Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia... Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Proszę przyjąć życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt