Podwójna składka zdrowotna przy likwidacji przedsiębiorstwa?

Podwójna składka zdrowotna przy likwidacji przedsiębiorstwa?
Już w chwili zapowiedzi wprowadzenia Polskiego Ładu, niemal wszyscy przedsiębiorcy wyrazili swoje obawy co do skuteczności i rozsądności proponowanego projektu zmian. Po miesiącu obowiązywania nowych zasad, które planowano miały uzdrowić polską gospodarkę, można bez najmniejszego trudu stwierdzić, że obiecywanie ułatwienia stawiają nie lada zagwostkę.O problemach, które wywołało wprowadzenie Polskiego Ładu można już dzisiaj napisać wiele i z upływem czasu pewnie będziemy mogli powiedzieć jeszcze więcej. Dziś jednak chcemy skoncentrować się na tylko jednym z problematycznych zagadnień – czy należy zapłacić podwójną składkę zdrowotną przy likwidacji przedsiębiorstwa?

Obliczenie składki zdrowotnej

O propozycjach rozliczenia składek zdrowotnych według planu Polskiego Ładu pisaliśmy już w artykule „Nowy Polski Ład i nowa składka zdrowotna” (https://www.radca-prawny-czapczynski.pl/nowy-polski-lad-i-nowa-skladka-zdrowotna/).

Dziś, w ramach ułatwienia Państwu skutecznego obliczenia wysokości składki zdrowotnej, polecamy kalkulator do obliczenia miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, utworzony na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – dostępny jest on pod poniższym linkiem:

https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej

Likwidacja przedsiębiorstwa – podwójna składka zdrowotna?

Zgodnie z nowym regulacjami podwójną składkę zdrowotną będą musieli zapłacić ci przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na likwidację swojej działalności – jej wysokość będzie liczona od przychodu, który zostanie uzyskany ze sprzedaży towarów i składników majątkowych pozostałych po działalności przedsiębiorstwa. Co istotne – przychód ten musi być uzyskany w miesiącu, w którym przedsiębiorstwo zostanie zlikwidowane. W ocenie ekspertów, podwójne rozliczenie składki zdrowotnej wynika z niepodzielności składki zdrowotnej: bez względu na to, w ile dni uzyskamy przychód, składka i tak będzie opiewać na cały miesiąc kalendarzowy.

Sposobem na zmniejszenie wysokości składki zdrowotnej przy likwidacji firmy jest amortyzacja składników majątkowych przedsiębiorstwa, to znaczy obniżenie wartości przedmiotu z powodu jego zużycia. Wysokość składki zdrowotnej będzie więc liczona na od kwoty, która stanowić będzie różnicę wartości początkowej przedmiotu i kosztów jego amortyzacji. Oczywiście najlepszym przykładem amortyzowanego przedmiotu, stanowiącego składnik majątkowy przedsiębiorstwa, jest samochód służbowy.

Czy można uniknąć podwójnej zapłaty?

Tak, zapłaty podwójnej składki zdrowotnej można uniknąć i to w prosty sposób. Powyżej zaznaczone zostało, że przychód od sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład przedsiębiorstwa musi być uzyskany w miesiącu likwidacji działalności – wtedy będzie on stanowił podstawę do obliczenia wysokości tej drugiej składki zdrowotnej.

Przeszukując więc Internet w odpowiedzi na zadane w podtytule pytanie, można natknąć się zatem na odpowiedź najprostszą i zarazem najlepszą naszym zdaniem – wystarczy sprzedać składniki majątkowe przedsiębiorstwa nie w miesiącu, w którym dokonana zostanie likwidacja, a można to zrobić w miesiącu następnym, co skutkować będzie brakiem konieczności zapłaty składki zdrowotnej od takiego przychodu.

Eksperci stawiający powyższą tezę, swoje założenia słusznie opierają na dwóch przepisach: art. 66 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dla ułatwienia, przytoczę więc poniżej oba te przepisy:

art. 66 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników.

art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są  osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi.

Powyżej zacytowane przepisy jednoznacznie wskazują, że po likwidacji przedsiębiorstwa można sprzedać składniki majątku bez konieczności opłacania od tak uzyskanego przychodu składki zdrowotnej.

Autor: Anna Czarny

Przeczytaj także

Można zmniejszyć ryzyko podpisania kontraktu

Można zmniejszyć ryzyko podpisania kontraktu

Zabezpieczenie własnych interesów oraz uniknięcie niepotrzebnych sporów to główne cele zawieranych umów... Czytaj więcej

Jak się przygotować do przyjęcia firmy wnoszonej aportem?

Jak się przygotować do przyjęcia firmy wnoszonej aportem?

Aport stanowi wkład wspólnika do spółki na pokrycie udziałów w kapitale. Przedmiotem aportu może być... Czytaj więcej

Kto odpowiada za zaginioną przesyłkę – przewoźnik czy jego podwykonawca? – nowy artykuł w Rzeczpospolitej

Kto odpowiada za zaginioną przesyłkę – przewoźnik czy jego podwykonawca? – nowy artykuł w Rzeczpospolitej

Miło nam poinformować, że artykuł radcy prawnej Malwiny Rączki i asystentki radcy prawnego Aleksandry Wojnarowicz... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt