Language: Polish English German

Organizacja i produkcja

Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński oferuje kompleksową obsługę prawną dla Członków Zarządu, Dyrektorów, Kierowników i Pracowników obszarów, związanych z organizacją przedsiębiorstw i produkcją.

Zajmujemy się kompleksową obsługą kwestii związanych z organizacją i produkcją w firmie, do których należą kluczowe i niezbędne w każdej firmie zagadnienia, takie jak:

Ochrona danych osobowych,

w tym m.in. opracowywanie niezbędnych dokumentów wewnętrznych wg RODO (polityka ochrony danych, umowy o powierzeniu danych, dostęp i wykorzystanie danych, personifikacja danych, oświadczenia). Na życzenie Klienta możemy objąć funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Zamówienia publiczne,

w tym m.in. weryfikacja dokumentacji przetargowej, opiniowanie zastosowań trybów ustawy Prawa zamówień publicznych, przygotowanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz kontrola prawidłowości złożonych ofert w postępowaniach.

Utrzymanie produkcji,

w tym m.in. opracowywanie koncesji, licencji i zezwoleń, opracowywanie umów zabezpieczających stałą i terminową dostawę surowców, materiałów i usług oraz umów zakupu maszyn i urządzeń (relokacja maszyn, linii produkcyjnych lub całych fabryk, również w obrocie międzynarodowym).

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami,

związana z wejściem na rynek lub dostosowaniem firmy do obowiązujących regulacji prawnych, w tym m.in.:

    • audyty i ekspertyzy prawne z działalności emitującej zanieczyszczenia i odpady,
    • uruchomienie regionalnych instalacji przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (RIPOK),
    • uzyskanie wymaganych decyzji, zgód, zezwoleń, pozwoleń i wpisów do rejestrów,
    • oceny planowanych do przedsięwzięć (w tym w obszarze ocen oddziaływania na środowisko),
    • uzyskiwanie decyzji środowiskowej (opracowanie niezbędnych dokumentów m.in. wniosek o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, analizy planów projektu pod względem zgodności z przepisami, raporty opisujące wpływ inwestycji na środowisko).

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej.