Language: Polish English German

Nowe usługi Kancelarii – prawo rodzinne i opiekuńcze

Nowe usługi Kancelarii – prawo rodzinne i opiekuńcze

Z dumą informujemy, że do naszego Zespołu współpracowników dołączyła Mecenas Agnieszka Szmigielska – doświadczony adwokat w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Tym samym portfolio usług naszej Kancelarii poszerza się o istotne dla naszych Klientów usługi prawne w sprawach rodzinnych i w zakresie prawa opiekuńczego.

Reprezentujemy naszych Klientów w procesach sądowych w sprawach o:

  • separacje i rozwód (z orzekaniem o winie i bez),
  • podział majątku i rozdzielność majątkową,
  • alimenty,
  • zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, ustalenie ojcostwa,
  • ubezwłasnowolnienie,
  • ustalenie kontaktów z dziećmi, w tym egzekucja kontaktów,
  • władzę rodzicielską (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie),
  • przysposobienie i pieczę zastępczą.

Podejmujemy się prowadzenia spraw z pełnego zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, m.in. przygotowujemy wnioski o wyrażenie zgody na rozstrzygniecie o istotnych sprawach dziecka, w przypadku braku zgody miedzy rodzicami wspólnie wykonującymi władze rodzicielską.

Prowadzimy obsługę w języku angielskim, dlatego prowadzimy także sprawy o charakterze międzynarodowym, zwłaszcza w zakresie rozwodów czy alimentów. Posiadamy doświadczenie w sprawach w obszarze z Konwencji Haskiej (m.in. uprowadzenie dziecka za granicę). Pośredniczymy także w mediacjach.

Zapraszamy do zapoznania się z doświadczeniem Mecenas Agnieszki Szmigielskiej.

Nadamy właściwy kierunek prawny Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami!