Nowe obowiązki dla przedsiębiorców w związku z sankcjami nałożonymi przez Unię Europejską

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców w związku z sankcjami nałożonymi przez Unię Europejską

Istota sankcji

Unia Europejska w reakcji na rosyjską inwazję w Ukrainie wprowadziła dotychczas 5 pakietów sankcji. Sankcje wprowadzane przez Unię Europejską, dotyczące zarówno osób prywatnych jak i podmiotów gospodarczych są żywym tematem ostatnich miesięcy, jednakże nie stanowią novum w kontekście działań UE wobec Rosji. Wspólnota Europejska wprowadza stopniowe zmiany, zmniejszając wpływ Rosji na europejską gospodarkę już od 2014 r. Aktualnie wprowadzane sankcje dotyczą także Białorusi, która została nimi dotknięta z powodu zaangażowania w inwazję Rosji na Ukrainę.

Sankcje podzielono na te dotyczące konkretnych osób (sankcje indywidualne), współpracy w zakresie różnych sektorów gospodarczych (sankcje gospodarcze) oraz te dotyczące relacji na szczeblu dyplomatycznym (sankcje dyplomatyczne). Dla przedsiębiorców największe znaczenie będą miały sankcje indywidualne i gospodarcze, ponieważ te w istotny sposób oddziałują na prowadzoną przez nich działalność.

Sankcje indywidualne

Sankcje indywidualne polegają m.in. na zamrożeniu środków finansowych będących własnością, pozostających w posiadaniu, władaniu lub pod kontrolą osób i podmiotów znajdujących się na przygotowanych przez odpowiednie organy UE listach (załącznikach) oraz na zakazie udostępniania tym podmiotom i osobom jakichkolwiek środków finansowych i zasobów gospodarczych również pośrednio oraz na ich rzecz. Akty unijne zawierają definicję zasobów gospodarczych i środków finansowych, która jest bardzo szeroka i obejmuje wiele różnych form przekazywania majątku. Również kontrola jest pojęciem szerokim i niedookreślonym wymagającym każdorazowej indywidualnej analizy.

Sankcje indywidualne wprowadzone zostały także przez polskiego Ustawodawcę ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Sankcje dotyczą zamrożenia aktywów, wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz wpisu do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. Stworzono specjalną listę osób i podmiotów objętych sankcjami, którą można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami. Ustawa przewiduje bardzo wysokie kary za nieprzestrzeganie obowiązku m.in. zamrażania aktywów lub udostępniania środków finansowych, sięgające 20 mln zł.

Opisane zagadnienia nie wyczerpują tematyki sankcji indywidualnych, ale unaoczniają ich istotę i złożoność problemu związanego z ich przestrzeganiem.

Podsumowanie

Obecnie każda transakcja czy też umowa powinna być indywidualnie analizowana i weryfikowana, aby nie doszło do naruszenia lub obejścia Sankcji. Należy także dogłębnie analizować cały łańcuch dostaw. Pomocne będzie także dokumentowanie lub ewidencjonowanie wykonanych czynności w zakresie weryfikacji kontrahenta oraz wykonywanych transakcji na wypadek konieczności wykazania przed właściwymi Organami, że dołożono należytej staranności w stosowaniu przepisów nakładających sankcje.

Czasami znacznie utrudnione jest szczegółowe zbadanie struktury organizacyjnej danej Spółki, z uwagi na brak danych źródłowych albo wielostopniową i skomplikowaną strukturę własnościową kontrahenta. Dlatego też w naszej Kancelarii poza weryfikacją Umowy, kontrahenta lub danej transakcji, stosujemy odpowiednio dopasowane do stanu faktycznego i prawnego oświadczenia, które dodatkowo zabezpieczają naszych Klientów.

Przeczytaj także

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Społeczna odpowiedzialność biznesu to bardzo szerokie pojęcie, które zyskuje coraz bardziej na popularności... Czytaj więcej

Praca zdalna w post-pandemicznej rzeczywistości – o projekcie ustawy o zmianie Kodeksu pracy słów kilka

Praca zdalna w post-pandemicznej rzeczywistości – o projekcie ustawy o zmianie Kodeksu pracy słów kilka

Wraz z pojawieniem się pandemii praca zdalna stała się codziennością wielu pracowników oraz pracodawców... Czytaj więcej

Na co zwrócić uwagę udostępniając mieszkanie uchodźcy z Ukrainy? – nowy artykuł w Rzeczpospolitej

Na co zwrócić uwagę udostępniając mieszkanie uchodźcy z Ukrainy? – nowy artykuł w Rzeczpospolitej

Miło nam poinformować, że artykuł radcy prawnej Anny Kałużnej i asystentki radcy prawnego Aleksandry Wojnarowicz... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt