Najem hal przemysłowych – aspekty prawne i umowne, o których warto pamiętać

Opublikowano: 29.05.2024
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2024
Najem hal przemysłowych – aspekty prawne i umowne, o których warto pamiętać

Produkcja w halach przemysłowych jest kluczowym elementem w działalności wielu przedsiębiorstw. Ze względu na wysokie koszty zakupu takiej hali, dużą popularnością cieszy się ich najem. W niniejszym artykule omówione zostaną najważniejsze aspekty związane z najmem hal przemysłowych kluczowe elementy umowy oraz zalety i wady takiego rozwiązania.

Zalety i wady najmu hal przemysłowych

Wynajem hali przemysłowej niesie ze sobą wiele korzyści, ale ma także wady, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy najmu.

Zalety najmu hali przemysłowej

Pierwszą i największą zaletą najmu hali przemysłowej jest niższy koszt inwestycyjny. Wynajem obiekty wiąże się z płaceniem comiesięcznego czynszu oraz dodatkowych opłat, które są określone w umowie najmu. Jest to znacznie mniej kosztowne w porównaniu do zakupu nieruchomości, co pozwala firmie zachować kapitał na inne cele inwestycyjne.

Kolejną zaletą jest brak konieczności większych napraw i konserwacji. W umowie strony powinny zawrzeć zapis, który obciąża tymi kwestiami wynajmującego. To znaczne ułatwienie dla przedsiębiorstw, które chcą skupić się na swojej działalności bez dodatkowych obowiązków, wiążących się z utrzymaniem nieruchomości.

Wynajmowane hale przemysłowe często są zgodne z aktualnymi normami i standardami branżowymi. Dotyczy to zwłaszcza obiektów dostosowanych do działalności produkcyjnej, co eliminuje potrzebę dodatkowych inwestycji w przystosowanie obiektu do obowiązujących wymogów.

Brak długoterminowych zobowiązań jest kolejną zaletą najmu hali przemysłowej. Umowy najmu mogą być elastyczne i dostosowane do potrzeb najemcy, co jest szczególnie ważne dla firm, które przewidują zmiany w swojej działalności w niedalekiej przyszłości lub firm, których przyszłość jest niepewna.

Wady najmu hali przemysłowej

Najem hali przemysłowej wiąże się również z pewnymi wadami. Jedną z nich może być znaczne ograniczenie w możliwości modyfikacji obiektu, co może częściowo ograniczać funkcjonalność danej hali.

Kolejną wadą jest brak pełnej decyzyjności co do np. dostawców mediów czy sąsiadów. O tych kwestiach decyduje właściciel nieruchomości, co może mieć wpływ na komfort lub koszty prowadzenia działalności.

Wybór hali przemysłowych w interesującej lokacji może być ograniczony. Znalezienie odpowiedniego obiektu, które spełnia wszystkie wymagania i znajduje się w dogodnej lokalizacji, może stanowić przeszkodę w prowadzeniu działalności.

Kluczowe elementy umowy najmu hali przemysłowej

Podpisanie umowy najmu hali przemysłowej to kluczowy krok dla prowadzenia działalności wielu przedsiębiorstw. Poza standardowymi zapisami dla umowy najmu, konieczne będzie precyzyjne określenie warunków szczegółowych i istotnych dla branży. Poniżej przedstawione zostały kluczowe aspekty, które powinny znaleźć się w takiej umowie:

Kwestia odpowiedzialności stron za przeszkody w prowadzeniu działalności

Konieczne jest precyzyjne określenie odpowiedzialności stron za ewentualne przeszkody uniemożliwiające korzystanie z hali. Przykładowo, w przypadku braku prądu na skutek działania wynajmującego lub siły wyższej, umowa powinna przewidywać zwolnienie z czynszu oraz możliwość dochodzenia przez najemcę zwrotu kosztów za przestój. Tego rodzaju postanowienia mogą obejmować odszkodowanie za utracone korzyści lub pokrycie kosztów wynajmu alternatywnej hali.

Dostosowanie hali do działalności Najemcy

Często zdarza się, że najemca musi dostosować halę do specyfiki swojej działalności. Umowa powinna przewidywać możliwość wprowadzenia niezbędnych zmian i adaptacji, określając jednocześnie, kto ponosi koszty tych prac. Dla najemcy istotne byłoby wynegocjowanie bezczynszowego okresu adaptacyjnego, co umożliwiłoby mu przeprowadzenie niezbędnych prac i czas na rozruch maszyn bez dodatkowego obciążenia finansowego.

Rozliczenia mediów

W halach przemysłowych zużycie mediów, w szczególności prądu, jest bardzo wysokie. Umowa powinna precyzyjnie regulować kwestie rozliczeń kosztu mediów. Należy zatem ustalić wysokość kosztów sprzedaży i dystrybucji, ewentualne taryfy i niezbędną moc oraz to, czy najemca może samodzielnie podpisać umowę z dostawcą energii. Dokładne określenie tych kwestii pozwoli uniknąć w przyszłości nieporozumień między stronami i nieprzewidzianych kosztów.

Konserwacja instalacji

Zasady konserwacji instalacji znajdujących się w hali to kolejny element umowy, który warto szczegółowo uregulować. W umowie powinno być jasno określone, na kim spoczywa obowiązek utrzymania instalacji w dobrym stanie technicznym. Optymalnym rozwiązaniem dla najemcy jest sytuacja, w której to wynajmujący ponosi odpowiedzialność za konserwację instalacji. Taki zapis chroni Najemcę przed niespodziewanymi kosztami związanymi z naprawami.

Umowa powinna również zawierać postanowienia dotyczące regularnych przeglądów technicznych oraz procedur w przypadku awarii. Istotne jest również określenie zakresu, w jakim najemca może ingerować w instalacje techniczne bez zgody wynajmującego.

Przygotowanie umowy najmu hali przemysłowej z uwzględnieniem powyższych elementów jest niezbędne do zapewnienia stabilności i płynności prowadzenia działalności gospodarczej. Dobrze sformułowana umowa chroni interesy obu stron, minimalizuje ryzyko konfliktów oraz zapewnia jasność co do obowiązków i odpowiedzialności.

Podsumowanie

Wynajęcie hali przemysłowej to istotny krok dla wielu firm. Pozwala on na rozwój i niższe koszty inwestycyjne. Jednakże, wiąże się to również z pewnymi wyzwaniami, takimi jak ograniczenia dotyczące modyfikacji konstrukcyjnych oraz możliwość wypowiedzenia umowy najmu przy utracie płynności finansowej. Starannie przygotowana umowa najmu, która uwzględnia kluczowe elementy, jest kluczem do skutecznego zarządzania ryzykiem prowadzonej działalności gospodarczej.

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Nieruchomość przemysłowa – weryfikacja pozwolenia na budowę i użytkowanie

Nieruchomość przemysłowa – weryfikacja pozwolenia na budowę i użytkowanie

Zakup nieruchomości przemysłowej wymaga szczególnej uwagi w związku z kwestiami prawnymi dotyczącymi pozwolenia... Czytaj więcej

Istotne zmiany w planowaniu przestrzennym: Jak nowe regulacje wpłyną na inwestycje przedsiębiorców?

Istotne zmiany w planowaniu przestrzennym: Jak nowe regulacje wpłyną na inwestycje przedsiębiorców?

Ostatnie modyfikacje ustawy dotyczącej planowania i zagospodarowania przestrzennego spowodowały znaczące... Czytaj więcej

Acquisition of industrial real estate by a foreigner – how to obtain a permit?

Acquisition of industrial real estate by a foreigner – how to obtain a permit?

The procedure for acquiring real estate in Poland for foreigners from outside the European Economic Area is... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt