#koronawirus: zwolnienie ze składek ZUS oraz składek zdrowotnych.

Opublikowano: 26.05.2020
#koronawirus: zwolnienie ze składek ZUS oraz składek zdrowotnych.

Zmiany wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej 3.0 dostarczają dalsze rozwiązania adresowane do osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 poszerzyła grono osób uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS oraz składek zdrowotnych.

W myśl najnowszych przepisów, prawo do zwolnienia ze składek swoim zakresem objęło płatników, u których przychód w pierwszym miesiącu, za który składano wniosek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r. – czyli 15 681 zł, lecz uzyskany w tym okresie dochód nie przekroczył kwoty 7 000 zł.

Dodatkowo, wprowadzono możliwość zwolnienia ze składek za kwiecień i maj dla osób korzystających z „ulgi na start” i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne.

Zwolnienie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza był prowadzona przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek:

  1. nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo
  2. był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł.

Osoby, które skorzystają ze zwolnienia ze składek, o których mowa powyżej będą zwolnione również ze składki za miesiąc kwiecień, nawet jeśli ją opłaciły. Oznacza to, że należności opłacone z tytułu składek będą podlegały zwrotowi.

Nowa wersja wniosku RDZ

W związku z wprowadzonymi zmianami limitów pojawiła się konieczność zmodyfikowania aktualnie obowiązującego wniosku RDZ. Dlatego też w Dziale II „Treść wniosku”, w punkcie ,,2. Oświadczam, że” zostały zmodyfikowane dwa punkty.

Pierwszy, który informuje o tym, że w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek płatnik osiągnął przychód niższy niż 15 681 zł.

Natomiast w drugim punkcie uwzględniono płatników, którzy przekroczyli wspomniany limit przychodów, lecz uzyskany przez nich dochód nie przekroczył kwoty 7000 zł. 

Źródło: ZUS.pl

Co dalej ze zwolnieniami ze składek ZUS?

Zgodnie z regulacjami prawnymi wprowadzonymi na skutek wybuchu pandemii COVID-19, czerwiec jest ostatnim miesiącem, w którym przedsiębiorcy mogą złożyć dokumenty rozliczeniowe oraz wniosek do ZUS. Pamiętajmy! Dokumenty rozliczeniowe za miesiące podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Czy można jednak spodziewać się, że zwolnienie ze składek obejmie też dalsze okresy? Aktualnie brak w tym zakresie jednoznacznych deklaracji ze strony rządu. Wicepremier Jadwiga Emilewicz wyjaśnia, że z uwagi na trwający proces odmrażania poszczególnych branż gospodarki trzeba będzie poczekać na efekty. Zapewniła jednak, że resort rozwoju na bieżąco będzie analizował sytuację gospodarczą firm.

Przeczytaj także

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Poszukujemy osoby na stanowisko Radca prawny / Adwokat.

... Czytaj więcej
Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia... Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Proszę przyjąć życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt