Language: Polish English German

#koronawirus: zwolnienia od podatku od nieruchomości we Wrocławiu

#koronawirus: zwolnienia od podatku od nieruchomości we Wrocławiu

Przedsiębiorcy we Wrocławiu mogą już skorzystać z możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z pandemią koronawirusa.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowana została uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) – (Dz. Urz. Woj. Doln. z 14 kwietnia 2020 r. poz. 2643).

Podatnik deklarujący zwolnienie od podatku na mocy uchwały zobowiązany jest do złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach:

  • informacji o prowadzonej działalności gospodarczej oraz o płynności finansowej;
  • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Z prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości mogą skorzystać przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji gospodarczej do czasu poprawy płynności finansowej, nie dłużej jednak niż do końca roku. Wielkość środków przeznaczonych na udzielenie pomocy na podstawie uchwały nie może przekroczyć 50.000.000 zł.

Jeśli szukają Państwo informacji lub pomocy w skorzystaniu z Wrocławskiego Pakietu Pomocowego dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa, zapraszamy do kontaktu.

Nadamy właściwy kierunek prawny Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami!