#koronawirus: Tarcza Antykryzysowa 2.0 – Informator po projekcie ustawy

Opublikowano: 15.04.2020
#koronawirus: Tarcza Antykryzysowa 2.0 – Informator po projekcie ustawy

W wyniku przyjęcia przez Sejm projektu ustawy po tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0, wiele przepisów ponownie ulegnie zmianie. W chwili obecnej trwają co prawda prace Senatu nad projektem ustawy, jednak już dziś pragniemy oddać w Państwa ręce Informator po tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0.

Naszym celem jest umożliwienie Państwu jak najszybszego zapoznania się z wprowadzanymi zmianami i przedstawienie ich w możliwie dogodny i przystępny sposób. Wierzymy, że ułatwiając poruszanie się po wprowadzanych regulacjach przyczynimy się do sprawnego i natychmiastowego ich wdrożenia w Państwa biznesie, tuż po wejściu nowych przepisów w życie. Podkreślamy przy tym, że o ostatecznym kształcie przyjętej treści ustawy, będziemy Państwa na bieżąco informować.

Informator uwzględnia następujące dziedziny wprowadzanych regulacji:

ULGI I DOFINANSOWANIA DLA PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

 • Nowe formy wsparcia oferowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.)
 • Świadczenie postojowe – limit przyznania oraz prawo do ponownego przyznania
 • Zmiana zasad przyznawania dofinansowanie od starosty (PUP) na utrzymanie miejsc pracy
 • Zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku opłacenia składek
 • Korekty dokonywane przez ZUS na kontach ubezpieczonych
 • Zmiany w zakresie obowiązku informowania ubezpieczonego przez ZUS
 • Odstąpienie od pobierania przez ZUS odsetek za zwłokę

POŻYCZKI I KREDYTY

 • Zmiany w zakresie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
 • Zmiany w zakresie pożyczek na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia

PRAWO PRACY, BHP, CUDZOZIEMCY I NIEPEŁNOSPRAWNI

 • Zmiana sposobu i terminu przeprowadzania szkoleń BHP
 • Nowe obowiązki pracownika infrastruktury krytycznej realizowane na polecenie pracodawcy
 • Zmiany w regulacjach dotyczących cudzoziemców
 • Zmiany w zakresie dofinansowań w przypadku zatrudniania osób młodocianych

PRAWO CYWILNE, HANDLOWE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Zwolnienie z odpowiedzialności za szkody
 • Rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do zwrotu środków
 • Bieg terminów do złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości
 • Zmiany w posiedzeniach rad nadzorczych
 • Możliwość głosowania organów stanowiących w stowarzyszeniach i fundacjach drogą porozumiewania się na odległość
 • Umowy w sprawie zamówień publicznych
 • Rozszerzenie obowiązku wzajemnego informowania się stron
 • Forma zawierania umów
 • Wprowadzono nowe obowiązki stron w zakresie umów offsetowych

PRAWO BUDOWLANE I ADMINISTRACYJNE

 • Zmiany w zakresie realizacji usług pocztowych
 • Zmiany w zakresie pozwolenia na użytkowanie
 • Wydawanie poleceń przedsiębiorcom i innym podmiotom przez Ministra zdrowia
 • Nowe uprawnienia właściciela infrastruktury krytycznej
 • Obowiązek operatora telekomunikacyjnego do przekazania danych o lokalizacji
 • Odstąpienie od dochodzenia należności Skarbu Państwa
 • Zachowanie ważności badania technicznego pojazdu

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I EGZEKUCYJNE

 • Postępowania prowadzone w trybie pilnym
 • Dodatkowe uprawnienia organu administracji publicznej
 • Terminy procesowe
 • Terminy materialne

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 • Możliwość ubiegania się o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy oraz o wypłatę świadczeń ze środków FGŚP
 • Możliwość dokonania przez bank zmian warunków lub terminów spłaty kredytu
 • Zmiany w zakresie obowiązków stron umowy o realizację zadania publicznego
 • Możliwości zwolnienia oraz rozłożenia płatności na raty w zakresie podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji lub dowiedzieć się o możliwościach skorzystania z nowych regulacji, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Przeczytaj także

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Poszukujemy osoby na stanowisko Radca prawny / Adwokat.

... Czytaj więcej
Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia... Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Proszę przyjąć życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt