#koronawirus: świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy a wykaz pracowników

Opublikowano: 30.04.2020
#koronawirus: świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy a wykaz pracowników

Kwestię świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy reguluje art. 15g Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorca, organizacja pozarządowa oraz państwowa osoba prawna, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

Ustawodawca zastrzegł przy tym, że do wypłaty i rozliczania świadczeń oraz środków, o których mowa w tym przepisie, stosuje się odpowiednio art. 7-16 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Art. 11 tej ustawy stanowi z kolei, że na podstawie umowy o wypłatę świadczeń oraz wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu, składanego przez przedsiębiorcę za okres od pierwszego dnia za który świadczenie jest należne do ostatniego dnia miesiąca, oraz co miesiąc do końca każdego miesiąca, za który świadczenie jest należne, marszałek województwa przekazuje na rachunek przedsiębiorcy miesięcznie z dołu środki na wypłatę świadczeń, zgodnie z harmonogramem.

Patrząc na literalne brzmienie wskazanych przepisów podmiot otrzymujący świadczenia z art. 15g specustawy powinien złożyć wykaz pracowników nie tylko za okres od pierwszego dnia za który świadczenie jest należne do ostatniego dnia miesiąca, ale również co miesiąc do końca każdego miesiąca, za który świadczenie jest należne.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawiło się  jednak przeciwstawne wyjaśnienie, zgodnie z którym przedsiębiorca składa jeden wykaz pracowników wraz z wnioskiem, a następnie informuje tylko o zmianach, które mają wpływ na wysokość wypłaconych świadczeń. Powyższe ministerialne stanowisko jest powielane na stronach wielu Wojewódzkich Urzędów Pracy, w tym m.in. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Mając na względzie wyżej opisane rozbieżności, z ostrożności zalecamy wszystkim z Państwa, którzy pobierają przedmiotowe świadczenie, przesyłanie comiesięcznych zestawień.

Przeczytaj także

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Poszukujemy osoby na stanowisko Radca prawny / Adwokat.

... Czytaj więcej
Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia... Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Proszę przyjąć życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt