#koronawirus – planowane zmiany w prawie ważne dla przedsiębiorców!

Opublikowano: 16.03.2020
#koronawirus – planowane zmiany w prawie ważne dla przedsiębiorców!

W tym szczególnym okresie ponad standardową obsługę Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński prowadzi monitoring działań Rządu i Parlamentu, w szczególności kierowanych do przedsiębiorców w zakresie wsparcia ich funkcjonowania.

Na chwilę obecną wiemy o następujących planach Rządu, które śledzimy:

1. Pakiet osłonowy

Pakiet, który zapowiada Ministerstwo Rozwoju, ma zawierać rozwiązania legislacyjne, które mają polepszyć sytuację przedsiębiorców m.in. poprzez:

 • ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS,
 • poprawę płynności finansowej firm – instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów,
 • ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.

Wprowadzenie powyższych zmian wymaga m.in. nowelizacji ustaw dotyczących podatku od towarów i usług, udzielania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego, szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

2. Odroczenia w płatnościach

 • ułatwianie rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 1.4.2020 r. na dzień 1.7.2020 r. nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • ułatwienia w split payment,
 • przesunięcie na dzień 1.7.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy),
 • wcześniejsze zwroty VAT,
 • ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,
 • zniesienie opłaty prolongacyjnej,
 • zmianę schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla dużych firm.

3. Narzędzia poprawy płynności finansowej:

 • odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 r. od 2019 r. ) – stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych 5 lat,
 • wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów (działania BGK),
 • udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis – obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60% kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat zwiększenia gwarancji do 80% kwoty kredytu,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów -– poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

4. Ochrona i wsparcie rynku pracy

Ministerstwo Rozwoju zapowiada, że planuje nowelizację ustawy z 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 669). Postuluje skrócenie – z 6 do 3 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem, z czego kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%. W przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy przysługiwałoby:

 • świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823, 60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne,
 • wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli zaistniała sytuacja powoduje dla Państwa jakiekolwiek negatywne skutki (w szczególności zatory płatnicze, problemy z zaopatrzeniem, trudności z organizacją pracy pracowników) – warto skonsultować takie sytuacje z Kancelarią. W zaistniałych okolicznościach nie ma „gotowych” rozwiązań, ale jesteśmy do dyspozycji, aby na bieżąco na nie reagować i wskazywać najlepsze rozwiązania.

Przeczytaj także

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Poszukujemy osoby na stanowisko Radca prawny / Adwokat.

... Czytaj więcej
Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia... Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Proszę przyjąć życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt