#koronawirus – kwarantanna a wynagrodzenie pracownika

Opublikowano: 19.03.2020
#koronawirus – kwarantanna a wynagrodzenie pracownika

Analiza obowiązujących przepisów prawnych prowadzi do wniosku, że w sytuacji gdy pracownik decyzją sanepidu został skierowany na kwarantannę to zgodnie z art. 92 kodeksu pracy przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 80 procent jego regularnego wynagrodzenia lub zasiłek chorobowy.

Jeśli jednak stan zdrowia pracownika umożliwia mu podjęcie w czasie kwarantanny pracy zdalnej, wówczas, po uzgodnieniu tego z pracodawcą, przysługuje mu 100 procent wynagrodzenia. W takim jednak przypadku pracodawca nie może korzystać ze świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jakie przysługują przy długotrwałej kwarantannie, na zasadach analogicznych jak świadczenia chorobowe.

Warto podkreślić, że decyzję o przymusowej kwarantannie wydaje nie lekarz a inspektor sanitarny. Na pracowniku zaś leży obowiązek dostarczenia przedmiotowej decyzji pracodawcy lub do placówki ZUS. Decyzja ta może, a nawet powinna być dostarczona po zakończeniu okresu kwarantanny. Powyższe jest o tyle istotne, że jeżeli pracownik nie dostarczy decyzji inspektora sanitarnego to nie przysługuje mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby. Taka sama sytuacja będzie występować wówczas, gdy pracownik bezpodstawnie nie stawi się w pracy, np. samodzielnie podejmie decyzje o kwarantannie lub z innych powodów uzna, że pozostanie w domu będzie dla niego lepsze. Jeżeli pracodawca nie poleci pracownikowi pracy z domu, nie udzieli urlopu na ten czas, lub pracownik nie skorzysta z urlopu na żądanie, to nieobecność pracownika w pracy będzie nieusprawiedliwiona. Stanowi to podstawę do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem (za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia z winy pracownika) lub nałożenia kary porządkowej. W takiej sytuacji należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisem art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za pracę wykonaną.

Należy również mieć na względzie, że rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, jeżeli powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka. Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka. Oznacza bowiem niemożność wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością zapewnienia mu opieki.

Przeczytaj także

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Poszukujemy osoby na stanowisko Radca prawny / Adwokat.

... Czytaj więcej
Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia... Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Proszę przyjąć życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt