#koronawirus – czy pracodawca może badać temperaturę pracowników lub odesłać pracownika do lekarza?

Opublikowano: 18.03.2020
#koronawirus – czy pracodawca może badać temperaturę pracowników lub odesłać pracownika do lekarza?

W okresie wzmożonej walki z koronawirusem wielu pracodawców zastanawia się czy może zbadać temperaturę pracownika lub odesłać go do lekarza w przypadku podejrzenia wystąpienia u niego objawów choroby.

Badanie temperatury pracownika jest równoznaczne z pozyskaniem przez pracodawcę informacji stanowiących jego dane osobowe. Co istotne, są to dane bezpośrednio związane ze zdrowiem pracownika, a co za tym idzie stanowią dane szczególne, o jakich mowa w art. 9 RODO. Nasuwa się zatem pytanie, czy w obecnym okresie wzmożonej walki z koronawirusem pracodawca może badać temperaturę pracowników, a zatem czy z prawnego punktu widzenia może przetwarzać dane osobowe szczególnej kategorii?

Zgodnie z art. 9 ust. 4 RODO Państwa członkowskie mogą zachować lub wprowadzić dalsze warunki, w tym ograniczenia w odniesieniu do przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia. Zgodnie zaś z brzmieniem i przyjętą interpretacją przepisu art. 221 oraz 221b Kodeksu pracy, dane szczególnej kategorii (a do takich należy zaliczyć temperaturę ciała, jako informację dot. stanu zdrowia), mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą pracownika i na jego wniosek. Takie stanowisko i interpretacja przepisów została oficjalnie przedstawiona przez UODO i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Opinie dotyczą co prawda badania trzeźwości pracowników, ale i tu znajdują odpowiednie zastosowanie, albowiem odnoszą się do tych samych regulacji prawnych i podobnych czynności.

W tym przedmiocie wypowiedziała się także Państwowa Inspekcja Pracy wskazując, że Pracodawca nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnie oceny stanu zdrowia pracownika. Niedopuszczenie pracownika do pracy, ze względu na potencjalne zarażeniem wirusem może narazić pracodawcę na zarzut o nękanie, czy stosowanie mobbingu.

Co więcej, pracodawca nie ma podstawy prawnej do wysłania pracownika na badanie w związku z podejrzeniem, że pracownik może być zarażony wirusem, także wówczas gdy pracownik ten wrócił z obszarów podwyższonego ryzyka. W takiej sytuacji możliwe jest jedynie polecenie pracownikowi pracy zdalnej.

Pracodawcy nie mogą narzucić obowiązku poddania się badaniu również innym osobom trzecim (np. listonoszowi dostarczającemu korespondencję lub gościom). Co do takich osób jest możliwe przeprowadzenie badania temperatury tylko na podstawie ich zgody (zainicjowanej przez dany podmiot). Należy przy tym pamiętać, że samo badanie i uzyskanie zgody na jej przeprowadzenie, musi się odbyć z poszanowaniem dóbr osobistych tej osoby.

Materiał źródłowy:
https://uodo.gov.pl/pl/138/1188
https://uodo.gov.pl/pl/138/1076
https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108072,wyjasnienia-pip-w-zwiazku-z-koronawirusem.html

Przeczytaj także

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Oferta pracy – Radca prawny / Adwokat

Poszukujemy osoby na stanowisko Radca prawny / Adwokat.

... Czytaj więcej
Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia... Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Proszę przyjąć życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt