Koronawirus – co z pracą zdalną w czasie izolacji?

Opublikowano: 15.12.2020
Koronawirus – co z pracą zdalną w czasie izolacji?
Od początku pandemii Pracodawcy zastanawiali się nad możliwością kontynuacji pracy w warunkach izolacji zarażonego koronawirusem Pracownika. Przepisy w tej kwestii były bardzo niejasne – Pracownik objęty kwarantanną mógł wykonywać swoje obowiązki służbowe, jednak czy Pracownik objęty domową izolacją, także powinien? Jak pogodzić to z otrzymywaniem przez Niego zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby?

Kwarantanna a izolacja – czy są jakieś różnice?

Kluczowe w wyjaśnieniu problemu może okazać się wyjaśnienie tych dwóch pojęć – kwarantanny i izolacji domowej, które do dziś, pomimo ich częstego używania od wielu miesięcy, nadal stosowane są zamiennie. Kwarantanną objęte zostają te osoby, które, na skutek kontaktu z osobą chorą, zagrożone są zarażeniem wirusem. Natomiast izolacji domowej poddane musza być osoby, które otrzymały pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Praca zdalna Pracownika w czasie izolacji – ryzyko Pracodawcy i Pracownika?

Liczni Pracodawcy uważali wyrażenie zgody na pracę zdalną w czasie izolacji Pracownika za duże ryzyko – obawiali się kontroli, które mogłyby podważyć zasadność wypłacenia Pracownikowi pełnego wynagrodzenia za pracę, w czasie, gdy ten był przecież do pracy niezdolny. Zasadnym wydawało się poprzestanie na wypłaceniu “izolującemu się” osiemdziesięcioprocentowego zasiłku chorobowego, uznając go tym samym za niezdolnego do wykonywania obowiązków służbowych.

Z kolei liczni Pracownicy, pozytywnie oceniając swój stan zdrowia, chcąc otrzymać stuprocentowe wynagrodzenie, wyrażali chęć i gotowość podjęcia pracy zdalnej w pełnowymiarowym trybie. Nie brali oni jednak pod uwagę faktu, że podjęcie pracy w sytuacji izolacji pozbawia ich możliwości uzyskania zasiłku chorobowego.

Uregulowanie prawne

Narastające problemy i dyskusje w tym temacie, zrodziły potrzebę prawnego uregulowania kwestii pracy Pracownika w czasie izolacji domowej. Można by rzec “nareszcie!”.

Ustawą z dnia 27 listopada 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono możliwość wykonywania przez Pracownika objętego izolacją domową obowiązków służbowych, po wyrażeniu przez Niego na to zgody. Pracownik, który chorobę przechodzi łagodnie lub nawet bezobjawowo, może, w drodze porozumienia z Pracodawcą, ustalić warunki pracy w tym czasie, otrzymując finalnie wynagrodzenie za pracę, a nie zasiłek chorobowy, który otrzymałby, gdyby pracy tej nie wykonywał. Pamiętać jednak należy, że praca zdalna z czasie izolacji nie może zostać narzucona przez Pracodawcę. Rzecz jasna, Pracownik, który nie wyrazi chęci podjęcia pracy zdalnej w czasie izolacji, liczyć może jedynie na wypłatę zasiłku chorobowego.

Uregulowanie problematycznej kwestii powinno, po kilku miesiącach dylematów,  ostatecznie ułatwić Pracodawcy podjęcie decyzji o dopuszczeniu swojego Pracownika objętego izolacją do wykonywania pracy zdalnej.

Autor:
Anna Czarny

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Cieszymy się, że możemy zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie – Dzień Otwarty naszej kancelarii,... Czytaj więcej

5 wyzwań organizacyjnych polskiej branży przemysłowej

5 wyzwań organizacyjnych polskiej branży przemysłowej

Poznaj kluczowe wyzwania, przed którymi stoi polska branża przemysłowa!

... Czytaj więcej
Umowy dzierżawy gruntu pod budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych – dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii prawnej?

Umowy dzierżawy gruntu pod budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych – dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii prawnej?

Wraz z rosnącym zainteresowaniem inwestorów pojawia się jednak szereg wyzwań prawnych związanych z dzierżawą... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt