Language: Polish English German

Koniec opłaty recyklingowej

Koniec opłaty recyklingowej

Od nowego roku koniec z opłatą recyklingową!

Oznacza to, że osoby fizyczne będą zwolnione z obowiązku zapłaty 500 zł przy rejestracji używanego pojazdu sprowadzonego zza granicy do Polski (w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu).

Zniesienie opłaty recyklingowej w stosunku do osób fizycznych wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. W przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego do Polski przed 1 stycznia 2016 r. konieczne będzie jednak wniesienie tej opłaty.

Od 2016 r. producenci i importerzy wprowadzający na rynek ponad 1000 – przede wszystkim nowych – pojazdów, będą zaś musieli zapewnić funkcjonowanie co najmniej trzech stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w każdym województwie, w różnych miejscowościach. Podmioty, które wprowadzają na polski rynek nie więcej niż 1000 pojazdów rocznie, będą zobowiązane zapewnić sieć składającą się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, położonych w różnych miejscowościach. Dodatkowo dla prowadzących stacje wprowadzono specjalne opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów.

Nadamy właściwy kierunek prawny Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami!